Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
6:e april 2020

Videosamtal ska underlätta kontakten mellan anhöriga och äldre på äldreboenden

Det råder besöksförbud på kommunens äldreboenden vilket försvårar för anhöriga och deras närstående att hålla kontakten. Nu skapar Falkenbergs kommun bättre förutsättningar för kommunikation genom att erbjuda videosamtal.

Möjligheten till videosamtal mellan anhöriga och brukare på kommunens äldreboenden sjösattes under förra veckan.

Anhörig lyfte behovet

Det var efter ett samtal från en anhörig som efterfrågade möjligheten till videosamtal som PIO, Planeringscenter för individuell omsorg, fick uppdraget att rigga för videosamtal på de äldreboenden som drivs i kommunal regi.

– Vi testade först på Tallgläntan och när allt fungerade bra där så löste vi det på resterande boenden. Vi har installerat applikationen Whatsapp på boendets surfplattor, en per avdelning, och även skrivit en instruktion till medarbetarna på hur de ska gå tillväga, säger Mattias Törngren, projektledare i PIO.

Processen för att ringa ett videosamtal ser ut så här:

  1. Anhörig ringer till avdelningen och ber att få prata med sin närstående i ett videosamtal
  2. Medarbetaren tar den anhörigas telefonnummer och lägger in som en kontakt i applikationen Whatsapp
  3. Medarbetaren går in till brukaren och ringer upp den anhöriga och samtalet är i gång.

Samtalet kan också initieras av brukaren genom att boendet ringer upp de anhöriga och förbereder dem på att det är ett videosamtal på gång.

Viktigt att se varandra

För att kunna ringa ett videosamtal till sin närstående så behöver även anhöriga ha Whatsapp installerad på sin telefon eller surfplatta. Whatsapp fungerar på iPhone, android-telefoner och android-surfplattor, men inte på iPad.

– Vi förstår att det är viktigt både för anhöriga och brukare att kunna hålla kontakten och att man faktiskt behöver få se varandra ibland. Vi hoppas att denna lösning ska vara ett bra stöd i detta, säger Mattias Törngren.

Kontakt