Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

29:e oktober 2019

Utbildning om psykisk ohälsa hos äldre för omsorgspersonal

Enligt Folkhälsmyndigheten har var tredje kvinna och var femte man över 77 år besvär med ångest. Depression är så vanligt bland äldre att det kan ses som ett folkhälsoproblem. Nu anordnas det en utbildning om detta ämne för personal inom särskilt boende i Falkenbergs kommun.

- Vi vet att det finns ett behov av utbildning inom detta område, säger Christina Uddén, verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen.

Psykisk ohälsa är ett stort problem i Sverige. Därför ger staten stöd till kommunerna för att arbeta med psykisk ohälsa. I Falkenbergs kommun gjordes det 2018 en handlingsplan för att kvalitetsutveckla inom området. Som en del i det arbetet har socialförvaltningen valt att erbjuda personal inom särskilt boende (äldreomsorg) en utbildning. Samma uppskattade utbildning som gjordes redan 2016 för hemtjänstpersonal.

Kan vara svårt att upptäcka

Personal som arbetar med äldre möter ofta komplicerade situationer som är relaterade till äldres psykiska ohälsa. Psykisk ohälsa kan ofta vara svår att upptäcka hos äldre personer, då symtombilden ibland ser annorlunda ut än hos yngre personer. Många symtom kan också ge sig uttryck som fysiska besvär.

De vanligaste psykiska besvären hos äldre är kris i samband med att man förlorat någon närstående, sviktande hälsa, nedstämdhet, depression, oro, ängslan, förvirringstillstånd eller ångest.

Under utbildningen får personalen grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba äldre personer samt kunskap om bemötande, förhållningssätt och förebyggande insatser.

Det finns sju tillfällen för personalen att utbilda sig under veckorna 44-46.
Sammanlagt 350 personal kommer att medverka.

Fakta: Programmet

  • Grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba äldre personer
  • Vanliga diagnoser och symptom – förvirring, ångest, depression
  • Psykiska sjukdomars utveckling
  • Förändringar i livssituation och sviktande hälsa som orsak till psykisk ohälsa
  • Biverkningar som påminner om psykisk ohälsa
  • Bemötande och förhållningssätt vid olika former av psykisk ohälsa
  • Om konflikter som uppstår i mötet med psykiskt förvirrade personer och hur dessa hanteras
  • Förebyggande insatser

Kontakt