Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

10:e september 2020

Upphandlingen av kyld mat inom hemtjänsten klar – men överprövas

Våren 2019 beslutade socialnämnden att förändra matdistributionen inom hemtjänsten och övergå till att leverera kyld mat istället för varm mat till hemtjänstens brukare. Serviceförvaltningens upphandling av leverantör är nu klar, men kommer överprövas i förvaltningsrätten.

Totalt var det två anbud som inkom i upphandlingen om att producera kyld mat till brukare inom hemtjänsten i Falkenbergs kommun. Av Stockholmsföretaget Sodexo och Kalmarbaserade Trofo var det Sodexo som vann upphandlingen.

– Det serviceförvaltningen har tittat på i sin bedömning är bland annat hur dessa företag lever upp till socialförvaltningens kvalitetsbestämmelser. Det handlar till exempel om att de ska kunna säkerställa att varje portion innehåller rätt mängd kalorier sett till en äldre persons behov. Sodexo ansågs vara det företag som bäst uppfyllde dessa krav, säger biträdande socialchef Daniel Johansson.

Införandet försenas

Trofo har dock lämnat in en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten, vilket gör att övergången till kyld mat får skjutas på framtiden.

– Vi räknar med att det kommer ta sex till åtta månader innan vi får domen från förvaltningsrätten. Beroende på deras bedömning får vi sedan ta ställning till hur vi går vidare, säger Daniel Johansson.

Svårt ekonomiskt läge

Falkenbergs kommun, liksom övriga svenska kommuner, har många ekonomiskt tuffa år framför sig. Den främsta anledningen är en befolkningsutveckling där andelen unga och äldre ökar. Antalet personer över 80 år förväntas till exempel öka med 55 procent de kommande tio åren. Samtidigt ökar inte andelen personer som jobbar lika mycket, vilket leder till minskade skatteintäkter. Utöver detta har det under året även tillkommit ökade kostnader med anledning av coronakrisen.

Genom att leverera mat som är nedkyld istället för varm, så räknar socialnämnden med att spara omkring nio miljoner kronor om året.

Tid till det viktiga

Till följd av att fler äldre behöver omsorg från kommunen ökar behovet av personal. Ett sätt att möta denna utmaning är att ta bort arbetsuppgifter som inte ligger inom undersköterskornas primära arbetsområde. Utöver en besparing så innebär övergången till kyld mat även att omsorgspersonalen kan lägga mer tid på omvårdnadsarbetet.

Kontakt