Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
19:e november 2019

Upphandling av tre
äldreboenden klar

Upphandlingen av tre särskilda boenden (äldreboenden) i Falkenbergs kommun är klar. Det handlar om Björkhaga, Hjortsberg samt Furugården som från och med den 1 november 2020 kommer att drivas av vårdföretaget Humana. Även denna gång har det gjorts en upphandling med tyngdpunkten på kvalité.

I uppdraget som har upphandlats ingår att driva särskilt boende och på två av platserna också trygghetsboende plus enligt kommunens koncept.

Upphandlingen är en så kallad pris- och kvalitetsupphandling, med uppdelningen 60 procent kvalité och 40 procent pris. Det innebär att anbudsgivare som har den bästa kvaliteten till det mest fördelaktiga priset vinner upphandlingen. Vårdföretaget Humana uppfyller samtliga kvalitetskrav i sitt förfrågningsunderlag och erbjuder enligt bedömningen ett arbetssätt som ger ett mervärde för brukaren. De kvalitetskriterier som man har tittat på är bland annat verksamhetens innehåll, inne- och utemiljö, kompetens, bemanning och kontinuitet samt hur man planerar att genomföra själva övertagandet.

Vårdföretaget Humana har även fått positiva omdömen från andra kommuner bland annat gällande deras plan för övertagande.

Om företaget

Humana Omsorg erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I och med detta blir Humana en stor aktör inom omsorg i Falkenberg då de även kommer att driva det nya äldreboendet som byggs i Dals Ängar och beräknas vara klart för inflyttning våren 2021.

Personal erbjuds följa med

Övergången beräknas ske den 1 november 2020. Chefer och personal på berörda enheter kommer att erbjudas en tjänst och följa med i övergången.

Träffpunkter

I och med upphandlingen tar Falkenbergs kommun över driften av träffpunkt och dagverksamhet (samlingsplats och aktivering för äldre) på Björkhaga och Furugården. Syftet är att se över att förutsättningarna på dessa verksamheter är likvärdiga.

Fakta om boendena

  • Björkhaga särskilt boende 48 platser
  • Hjortsberg särskilt boende 59 platser, samt 5 platser i trygghetsboende
  • Furugården särskilt boende 42 platser

Boendena drivs i dag av vårdföretaget Vardaga.

Kontakt