Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

28:e augusti 2020

Två månader utan coronasmitta på Falkenbergs äldreboenden

Sedan slutet på juni har ingen brukare på något äldreboende i Falkenbergs kommun insjuknat i covid-19. Ett fåtal medarbetare har under samma period konstaterats smittade, men smittan har inte förts vidare till vare sig kollegor eller brukare.

– Situationen kan snabbt förändras, men att vi varit smittfria i två månader är ett tecken på att medarbetarna inom äldreomsorgen gör ett gott jobb med att hindra smittspridning. Jag tycker också att det visar att strategin med smittspårning vid varje bekräftat fall fungerar väl, säger socialchef Johan Klingborg.

500 provtagningar gjorda sedan mars

Det var i slutet av mars som Falkenbergs kommun fick det första bekräftade fallet av covid-19 på ett äldreboende. Sedan dess har ytterligare tre äldreboenden haft brukare med bekräftad smitta.

Från mars och fram till mitten av augusti har totalt 300 brukare testats för covid-19, varav 26 har varit positiva. 15 av dem har tillfrisknat.

Även 200 medarbetare som arbetar inom vård och omsorg har provtagits mellan april och juni. Även här var 26 provsvar positiva.

– Det har varit en intensiv period med mycket provtagningar. Sedan slutet av maj har vi även haft en utökad smittspårning där vi testat all personal och alla brukare på drabbade avdelningar för att snabbt kunna hindra att smittan förs vidare, säger Johan Klingborg.

Det förebyggande arbetet fortsätter

Trots att det i dag inte finns någon smitta på kommunens äldreboenden så fortsätter det förebyggande arbetet. Det är fortsatt fokus på basala hygienrutiner, medarbetare ska stanna hemma vid minsta symtom och både brukare och medarbetare testas vid minsta misstanke om covid-19.

– Pandemin är inte över än och vi måste ta höjd för att det kan komma nya lokala utbrott, säger Johan Klingborg.

Kontakt