Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
28:e maj 2020

Tullbroskolan blir 7-9 skola

Tullbroskolan blir från och med hösten 2021 en 7-9 skola. Det beslutade Kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 26 april.

Den 23 april fattade Barn och utbildningsnämnden beslut om ny skolorganisation i Falkenbergs kommun. Barn och utbildningsnämnden föreslog på sitt sammanträde också att kommunfullmäktige ska fatta beslut om 7-9 på Tullbroskolan från och med läsåret 2021/2022.

Kommunfullmäktige fattade på sitt sammanträde den 26 maj beslut om att Tullbroskolan från och med läsåret 2021/2022 är en 7-9 skola.

Kontakt