Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

11:e maj 2020

Trivsam och hemlik miljö
på nya Solhaga

Anna Sech

Anna Sech är ny verksamhetschef för det nya Solhaga särskilda boende som byggs i anslutning till den gamla delen.

Det råder full aktivitet på Solhaga särskilda boende, där det bland annat byggs ett nytt tillagningskök och fyra avdelningar för boende med demensdiagnoser. Vi tog oss ett snack med Anna Sech, chef för den nya verksamheten, som just nu är mitt upp i rekryteringsintervjuer, upphandlingar och inköp. Anna berättar gärna och entusiastiskt om processen.

Falkenbergs kommun bygger ut Solhaga särskilda boende tillsammans med Falkenbergs bostad, Fabo. Nybygget på Solhaga kommer att ha 40 platser för personer med demenssjukdom. Varje avdelning har vardagsrum, gemensamt kök och inglasad balkong. Passagen genom Solhaga förlängs och kopplar samman den nya och den befintliga delen av Solhaga.

Hur har ni det i projektet? Berätta lite om vad du gör och vad som sker just nu. Det är just nu en intensiv fas. Nu är det mycket intervjuer. Det handlar om 40 nya tjänster som ska rekryteras. Intervjuerna tar sin tid men det gör även referenstagningen. Utöver det så tittar jag på alltifrån interiörer, upphandling av möbler och teknik. Vad det gäller möbler, så har jag insett att det inte är så lätt. Jag vill gärna hitta praktiska, hygieniska möbler som ändå ger en hemlik känsla. Det är viktigt att i största möjliga mån komma bort ifrån institutionskänslan. Det ska upplevas som ett hem. Brukarna ska känna sig trygga och trivas i boendet.

Berätta lite om den nya enheten som byggs och vad som gör den speciell.
Det är alltså fem avdelningar varav en där vi i detta skede inte vet vilken målgrupp som kommer att flytta in. Fokus på de övriga fyra avdelningarna är brukare med demensdiagnoser. Det känns väldigt roligt att få starta upp något helt nytt. Både vad det gäller den fysiska miljön, ute och inne, men även med tanke på personalgruppen som ska sättas ihop. Då har vi en möjlighet att bygga upp något nytt tillsammans och skapa en kultur som gynnar både medarbetare och brukare.

Hur tänker ni kring utemiljö och innemiljö?
Vad det gäller lokalerna så har de som planerade boendet tittat runt på hur andra har gjort, till exempel på Boken och Tallgläntan. Jag jobbar även tillsammans med Wiveca Rickskog, demenssamordnare på Falkenbergs kommun. Genom att titta på forskning om demens kan man till exempel avgöra vilka färger, och mönster som passar och vilka som inte gör det. Vad det gäller utemiljön har jag inte varit så delaktig eftersom den redan var planlagd när jag började. Jag är så klart glad att man planerat in trädgård och promenadstråk för det är jätteviktigt. Jag funderar dock på vilka växter som är lämpliga. Till exempel tror jag på att planera växter och träd som gör att man kan följa årstiderna på ett tydligare sätt och att det ska vara växter som de boende kan minnas från när de var unga. Det kan handla om att se när körsbärsträdet blommar. Att anlägga odlingslådor kan också vara intressant. Men det gäller att anpassa sig efter brukarna. Satsa på saker som de tycker är roliga.

Det gäller att ha ett helhetstänk för dessa brukare. Det handlar om att öka livskvalitén. När det gäller brukare med just demensdiagnos gäller det att hitta de små sakerna som de lägger märke till. För att träffa rätt behöver man prata med de närstående tror jag. Det är oftast de som har nycklarna till hur man når fram till personen.

Just nu pågår rekryteringsintervjuer. Hur tänker du för att få en bra gruppsammansättning?
Det är viktigt att alla har samma fokus. Alltså fokus på brukarna. Gruppen ska ha ett gemensamt mål. Att dela kommunens värdegrund, samt att vi ska följa de nationella riktlinjerna är så klart viktigt. Men för mig är det viktigt att vilja jobba tillsammans och att man är förändringsbenägen samt att man har ett gott bemötande. Man måste jobba och möta andra människor med hjärtat. Vad brukaren tycker är väldigt viktigt. De behöver vara delaktiga och få möjlighet att göra det som de klarar av.

Förutom intervjuer och referenstagning använder jag kommunens personalavdelning. De ska bland annat hjälpa mig med ett personlighetstest. När man bygger upp något nytt behöver man alla personlighetstyper. Jag tror att det är viktigt med en mångfasetterad grupp. Jag söker både unga, äldre, män och kvinnor med olika bakgrunder. När jag gör intervjuerna tänker jag på hur vi tillsammans ska skapa en bra psykosocial arbetsmiljö. Genom att anställa personer med olika styrkor kan vi uppnå bra synergieffekter i arbetsgruppen. Jag vill att vi bygger en förändringsbenägen kultur redan från början.

Vilken är din bakgrund? Tar du med dig några erfarenheter därifrån.
Jag har jobbat som vårdbiträde, administrativt arbete som personalassistent, personalsekreterare, enhetschef i Halmstads kommun. Nu senast kommer jag från Ätranhemmet, där jag jobbade som chef. Jag tar med mig erfarenheter från alla mina arbeten. Jag har lärt mig att förstå dem som är rädda för förändringar. Det är viktigt att lyssna, och ta små steg. Risken är annars att man gör förändringar i en kultur som vill tillbaka till som det var. Det är ett utmanande arbete men jag älskar att jobba med människor.

Är det något särskilt du vill lyfta kring det nya Solhaga?
En sak är att de som arbetar kommer att göra det på ett schema för både dag, natt och kväll. Tanken är att brukarna då får samma personal som arbetar under hela dygnet. Det skapar även förståelse för varandra mellan skiften då alla vet hur brukaren fungerar under hela dygnet. Det handlar om att bygga bort ett problem. Många känner nog igen sig att det brukar finnas en del meningsskiljaktigheter mellan dag- och nattpersonal. En annan sak är att det inte ska finnas någon tv i de gemensamma utrymmena. Det handlar om att vissa av brukarna kan ha svårt att sortera intryck och lätt kan bli störda. Vi ska jobba mer med aktiviteter tillsammans. Det kan handla om vardagssysslor, och om anpassade pussel. Saker man kan upptäcka till exempel.

Om du får se in i framtiden. Vilken är din vision om det nya Solhaga?
Min vision är att de som bor på Solhaga ska få leva fullt ut så länge de lever.

Det nya Solhaga planeras stå klar den 1 oktober 2020. Företaget Pettersson och Hansson står för byggnationen.

Solhaga särskilda boende nybyggnation

Just nu byggs det en ny del till Solhaga särskilda boende. Här syns den nya och gamla delen.

Solhaga särskilda boende. Nybyggnation

På baksidan byggs det stora balkonger med utsikt mot trädgården. Balkongerna kommer att vara inglasade med möjlighet att öppna upp.

Kontakt