Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
29:e maj 2020

Tillfälligt korttidsboende
på Vinbygården förbereds

Falkenbergs kommun förbereder ett tillfälligt korttidsboende på Vinbygården i Vinberg med anledning av covid-19.
- Det handlar om att vara förberedda och ha resurser om det skulle behövas fler korttidsplatser, säger Heidi Anderssen områdeschef för Falkenbergs egen regi.

Anledningen är att Tallgläntans korttidsboende har anpassat flera av de befintliga platserna för att kunna ta emot Covid-smittade. Nu finns det en särskild avdelning där med 6-8 platser som har delats av med plexiglas. Det innebär att det kan saknas korttidsplatser i ett senare skede.

En tillfällig lösning

För att undvika brist på platser har en tom avdelning på Vinbygården iordningsställts för att kunna tas i drift under en begränsad tid om behovet av korttidsplatser skulle öka. På avdelningen finns det möjlighet att ta emot 13 boende.

Detta är en tillfällig lösning om behov skulle uppstå. Rekrytering till Vinbygården pågår just nu.

Kontakt