Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
29:e augusti 2018

Strategiska beslut om skola och parkering i kommunfullmäktige

Personal i skolan och parkeringar. Det var två frågor som politikerna i kommunfullmäktige tog ställning till under tisdagens kommunfullmäktige.

Parkeringsstrategi

Falkenbergs kommun har fått en parkeringsstrategi som nu är fastställd av kommunfullmäktige. Den lyfter bland annat fram att allmänna bilparkeringar ska placeras i anslutning till centrums entréer. I centrum ska korttidsparkeringar prioriteras.

Parkeringsstrategin är ett viktigt dokument eftersom den pekar ut riktningen för hur allmänna parkeringar kan stödja kommunens långsiktiga planering för ett hållbart samhälle. Strategin ska också stödja kommunens arbete för att öka andelen resor som sker med bland annat cykel och kollektivtrafik.

Handlingsplan för personal i skolan

Kommunfullmäktige gav under tisdagen den 28/8 barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur man arbetar för att en skola inte ska riskera att stängas på grund av personalbrist. Bakgrunden är att läraryrket är ett bristyrke. När motionen diskuterades i barn- och utbildningsnämnden betonade nämnden att de redan arbetar strategiskt med för att säkerställa en hög bemanning.

Frågor återremitterades

Under mötet diskuterade politikerna även en ny översiktsplan för norra och södra kusten och nya bostäder i kvarteret Dikaren. Dessa två frågor återremitterades och kommer komma upp i kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle för beslut.

Kontakt