Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

30:e oktober 2019

Stimulansmedel ger omsorgspersonal tid för reflektion

För 2019 har Falkenbergs kommun fått 2,5 miljoner kronor i stimulansmedel för äldreomsorgen. Pengarna kommer bland annat att användas till att ge medarbetarna tid till att diskutera etiska dilemman och bemötande i sina arbetsgrupper.

Statsbidraget delas ut för 2019 och ska användas till förstärkning av äldreomsorgen. Det innebär att kommunen själv får avgöra vad man vill använda medlen till utifrån de behov man ser som störst inom verksamheten.

– Det finns ett starkt önskemål bland omsorgspersonalen om att få tid till att reflektera över sitt arbete och vi ser att det här är något vi behöver satsa på. Vi ser att det skulle stärka kompetensen inom äldreomsorgen eftersom reflektion är viktigt för att kunna utvecklas, inte bara som enskild person utan också som grupp, säger Martina Lund, verksamhetschef för Falkenbergs egenregi.

– Medarbetarna får möjlighet att prata etiska dilemman och bemötande och skapa en samsyn kring detta i arbetsgruppen. Och i förlängningen ger detta också positiva konsekvenser för den enskilda brukaren.

Alla ska jobba kring samma material

Alla särskilda boenden och hemtjänstgrupper kommer att få ut ett material som de ska utgå ifrån i detta arbete. Det handlar om bemötande utifrån olika frågeställningar och är framtaget av kommunens demenssamordnare Viveka Rickskog.

– Varje enhet väljer själv hur de vill jobba med materialet, det viktiga är att det görs på ett sätt så att medarbetarna verkligen känner att de fått tid till reflektion, säger Martina Lund.

Fördelas utifrån beviljade timmar och antal platser

Stimulansmedlen kommer att fördelas utifrån beviljade timmar inom hemtjänsten och antal platser inom särskilt boende och delas ut till både kommunalt och privat drivna verksamheter.

Socialnämnden fattade beslut om fördelningen av stimulansmedlen den 22 oktober. Satsningen kommer att genomföras under hösten.

Kontakt