Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
17:e januari 2019

Stärkt samarbete mellan näringsliv och skola för att säkra framtidens kompetens

Falkenberg behöver säkra framtidens kompetens. För att hitta lösningar gör kommunens näringslivsavdelning och Näringslivet Falkenberg nu en satsning tillsammans med såväl rektorer som näringsliv. Och intresset är stort.

Det nya initiativet inleddes under torsdagen med ett gemensamt möte för att skapa en struktur och organisation som säkerställer Falkenbergs framtida kompetensbehov. Syftet var också att få fram en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet.

– Vår vision är att hitta hållbar struktur och organisation för det här arbetet. Tänk att skapa en Falkenbergsmodell som kan vara bli en förebild för resten av Sverige när det gäller kopplingen mellan utbildning och näringsliv, och som säkrar vår kompetensförsörjning, säger Linda Bengtsson, näringslivsutvecklare med fokus på kompetensfrågor och en av initiativtagarna.

Mötet lockade 70 personer med en jämn fördelning mellan skolans rektorer från skola och företag. Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Stigert Pettersson, Näringslivschefen Jan Melkersson och Göran Bengtsson, ordförande i Näringslivet Falkenberg (vd för Falkenbergs Sparbank) gav alla sin syn på möjligheterna i att involvera näringslivet i skolan och skolan i näringslivet för att stärka våra barn och ungdomar inför sitt kommande yrkesliv.

– Det känns inspirerande och hoppfullt att ta del av alla inkomna svar från diskussionerna och fortsätta arbetet tillsammans med arbetsgruppen. Intresset är stort och engagerat från båda håll, vilket är fantastiskt roligt säger Marinette Larsson, verksamhetsledare för Näringslivet Falkenberg som är den andra initiativtagaren.

30 personer anmälde sig direkt till arbetsgruppen som ska fortsätta arbetet med att skapa en samsyn och samverkan mellan skola och näringsliv, som ger likvärdighet för alla kommunens elever.

Kontakt