Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
18:e april 2018

Söderbrons gång- och cykelväg avstängd

Renoveringsarbetet med Söderbron har varit mer omfattande än beräknat. För att minska risken för förseningar i arbetat har Falkenbergs kommun beslutat att även stänga gång- och cykelvägen över bron. Därmed är hela bron avstängd.

Sedan den 3 april har Söderbron varit avstängd för motortrafik. Bakgrunden är att de så kallade övergångskonstruktionerna behöver bytas. Men gång- och cykelvägen har varit öppen, med undantag för ett fåtal planerade stängningar.

Gång och cykelväg avstängd tillsvidare

Men arbetet med att ta bort de gamla övergångskonstruktionerna har varit mer omfattande än beräknat och tagit längre tid. För att minska risken att renoveringen drar ut på tiden har Falkenbergs kommun därför beslutat att även stänga Söderbrons gång- och cykelvägen. När gång- och cykelvägen öppnar igen är oklart och Falkenbergs kommun och entreprenören har kontinuerlig kontakt under arbetet. Bedömningen just nu är att Söderbron gång- och cykelväg kommer att vara avstängd i minst fyra veckor.

Sedan tidigare är det beslutat att Söderbron kommer vara avstängd för motortrafik under hela april och maj månad.

Räkna med fortsatta köer

Under tiden som Söderbron är avstängd får vi räkna med bilköer i Falkenberg. Under en vardag passerar i snitt över 10 000 motorfordon och avstängningen påverkar trafiken i hela staden när dessa fordon nu väljer andra vägar. Har man möjlighet att cykla tar man sig fram smidigare och slipper köer.

Ny påfart underlättar

För att underlätta för biltrafik som ska söderut från Falkenbergs centrum har Falkenbergs kommun tillsammans med Trafikverket skapat ett påfartsfält på väg 767 (gamla E6). Effekten av detta är att köerna på Varbergsvägen har minskat, vilket i sin tur gör att kollektivtrafiken lättare kan hålla sina tider.

Tullbron fortsatt enkelriktad för biltrafik

Falkenbergs kommun har även gjort det möjligt för bussar i linjetrafik att köra över Tullbron i båda riktningar. Tullbron är fortsatt enkelriktad för biltrafik som vanligt under hela Söderbrons avstängning. Polisen bevakar kontinuerligt trafiksituationen på Tullbron.

Kontakt