Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

19:e december 2019

Socialnämnden har beslutat om föreningsbidragen för 2020

Falkenbergs Fontänhus jobbar med att bryta social isolering och erbjuder sysselsättning för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Verksamheten har funnits i Falkenberg i snart 20 år och är också en av de föreningar som nu beviljats föreningsbidrag för 2020.

Två män står utanför ett gult hus.

Jonas Lidström, handledare på Falkenbergs Fontänhus, tillsammans med medlemmen Patrik Qvarnström.

Inför 2020 inkom 16 ansökningar till socialnämndens föreningsbidrag. Detta bidrag riktar sig till föreningar vars arbete utgör ett viktigt komplement till socialnämndens egna insatser. Riktlinjerna för föreningsbidraget reviderades dock under det gångna året och innefattar nu även friskvårdande och rehabiliterande verksamheter som drivs av lokala patientföreningar. Totalt är det 1 781 000 kronor som fördelats ut till 15 föreningar.

Erbjuder en arbetsinriktad dag

En av de föreningar som beviljats bidrag för 2020 är Falkenbergs Fontänhus. De stöttar personer som har eller har haft psykisk ohälsa och som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Vi bidrar med en arbetsinriktad dag för att bryta social isolering och erbjuda en gemenskap. Vi är ett komplement till andra aktörer i samhället, säger Jonas Lidström, handledare på Falkenbergs Fontänhus.

Det finns 13 Fontänhus i Sverige och över 300 runt om i världen. Samtliga Fontänhus följer de 37 riktlinjer som är framtagna för verksamheten. I dag har Falkenbergs Fontänhus runt 400 medlemmar och det är cirka 30 personer som kommer varje dag.

Patrik Qvarnström är en av dem som regelbundet besöker Fontänhuset.

– Det är som ett andra hem. Man känner sig alltid välkommen och det finns alltid något att göra. Sedan är gemenskapen väldigt viktig också, säger han.

Hjälper människor ut i arbete

Fontänhuset erbjuder sina medlemmar meningsfulla uppgifter på deras villkor. Det kan exempelvis handla om att skriva för deras tidning, arbeta i trädgården, i köket eller med administrativa uppgifter. De erbjuder också sysselsättning för personer som har detta bistånd.

– Vår verksamhet finansieras av bidrag från bland annat socialstyrelsen och kommunen, men vi är dåliga på att berätta att vi faktiskt ger någonting tillbaka också. Under 2019 har till exempel 15 personer kommit ut i arbete och fem personer började studera, säger Jonas Lidström.

Följande föreningar får föreningsbidrag för 2020

Demensföreningen i Falkenberg

8 000 kr

Det Fria Sällskapet Länkarna Falkenberg

150 000 kr

Falkenbergs Fontänhus

750 000 kr

Falkenbergsortens FUB

40 000 kr

Fbg/Vbgs Dövas Förening

40 000 kr

Fritidsföreningen ETU:s vänner

63 000 kr

Föreningen HjärtLung Falkenberg

30 000 kr

Hörselskadades förening i Falkenberg

20 000 kr

KF Länken Falkenberg

50 000 kr

Kris Falkenberg

90 000 kr

RBU Halland

5 000 kr

Reumatikerföreningen Falkenberg

20 000 kr

RIA Falkenberg – Hela Människan

400 000 kr

RSMH- Kamratringen

25 000 kr

Unga Kris Falkenberg

90 000 kr

Pingstförsamlingen i Falkenberg beviljas inte föreningsbidrag för verksamheten LP-kontakten med anledning av att verksamheten har religiösa inslag.

Kontakt