Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

28:e maj 2019

Socialjourskonferens med fokus på psykisk ohälsa, människohandel och juridik

Den 22-23 maj stod Falkenbergs kommun och Socialjouren i Halland som arrangörer för den nationella socialjourskonferensen som hålls vartannat år. 200 deltagare från Sveriges socialjourer fick bland annat möjlighet att fördjupa sig inom juridik och reflektera över riskerna i arbetet.

I två dagar fick de 200 deltagarna från Gävleborg i norr till Skåne i söder lyssna på olika föreläsningar och stärka sig i sin profession.

Föreläsning om psykisk ohälsa och stress gav insikter

Josefine Grände, psykoterapeut och författare, har 20 års erfarenhet av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och sexuellt våld. Hon pratade om riskfaktorer i arbetet och hur man kan undvika så kallad sekundär traumatisering. Sekundär traumatisering är en form av psykisk ohälsa, eller stress, som kan uppstå då man i hög utsträckning möter och hjälper människor som utsatts för någon form av trauma.

– Tidigare konferenser har haft många föreläsare, men vi valde att ta in få föreläsare som istället fick prata under en längre tid. Och jag känner att det gav en fördjupad kunskap. Josefines föreläsning gav till exempel deltagarna möjlighet att reflektera över sin egen situation och vad man måste göra själv för att få balans i arbetslivet. Jag skulle säga att föreläsningen gav viktiga insikter i hur svårt detta arbete är och kring vad arbetsgivaren måste göra för att stötta medarbetarna, säger Marie Ströbeck, enhetschef för socialjouren i Halland.

Människohandel och juridik

Simon Häggström arbetar som polis och är specialiserad på människohandel för sexuella ändamål. Han berättade om de människor som han och hans kollegor möter – om män som köper kvinnor, om hänsynslösa människohandlare som driver sin verksamhet i Stockholms undre värld och om de utsatta kvinnorna och deras drömmar om ett bättre liv.

Även Malmö stads stadsjurist Natalie Glotz Stade var en av huvudföreläsarna. Hon pratade utifrån sin profession och det juridiska ramverk som omger kommunernas arbete.

– I socialjouren måste man fatta snabba beslut som är baserade på juridiken. Natalie fick många specifika frågor från deltagarna som jag upplever gav hela gruppen värdefull kunskap, säger Marie Ströbeck.

Tillfälle för erfarenhetsutbyte

Utöver de tre huvudföreläsningarna fick deltagarna välja mellan fem seminarier varie dag. Man kunde bland annat fördjupa sig kring skyddsbedömningar och lagstiftningen kring dessa, socialjouren i Skövde kommun berättade om införandet av sin e-tjänst och polismyndigheten i Halland pratade om vanligt förekommande droger och hur de påverkar individen. Deltagarna kunde även välja att byta erfarenheter med varandra.

Konferensen arrangerades på Falkenbergs strandbad och pågick under två dagar.

Christina Godarve, chef för individ- och familjeomsorgen på Gotland, var en av deltagarna:

– Jag har haft två fantastiska dagar. Falkenberg har visat sig från sin vackraste sida med glittrande hav och sol. Innehållet i konferensen har varit bra och jag har även fått tillfälle att träffa andra socialjourer för erfarenhetsutbyte, säger Christina Godarve.

Kontakt