Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

9:e januari 2019

Snart startar ombyggnationen av Långavekaskolan

Inom kort bygger Falkenbergs kommun både ut och om Långavekaskolan i Glommen. Det är en investering på drygt 29 miljoner kronor som även kommer kunna lösa de fuktskador som nyligen har dokumenterats på skolan.

Glommen växer och behovet av förskole- och skollokaler ökar. Nyligen beslutade kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan som gör att vi kan bygga om och till Långavekaskolan samt bygga en ny idrottshall på skolans område.

Arbetet är igång

Projekteringsarbetet är redan igång och i februari startar de första arbetena på plats. Ambitionen är att bygga om de nuvarande skolbyggnaderna så att skolan lever upp till dagens krav samt blir en F-6-skola. Kommunen ska även bygga en ny idrottshall på skolområdet.

Läs mer om byggprojektet på vår webbplats Falkenberg växerlänk till annan webbplats

Fuktskador byggs bort vid om- och tillbyggnation

I samband med om- och tillbyggnationen av Långavekaskolan kommer Falkenbergs kommun kunna åtgärda de fuktskador som skolan har dragits med en tid. Fuktskadorna finns främst i skolbyggnadens källare. Skolbyggnaden som är från slutet av 50-talet är i stort behov av både underhåll och utbyggnation.

Arbetet med att bygga till och bygga om Långavekaskolan är planerat att pågå till sommaren 2020. Ambitionen är att elever, lärare och övrig personal kommer märka av en förbättrad inomhusmiljö redan inför höstterminen 2019.

Gjorda åtgärder för att förbättra inomhusmiljön

Sedan en tid tillbaka har Falkenbergs kommun genomfört en rad åtgärder för att analysera och förbättra inomhusmiljön på skolan. Vi har bland annat ökat driftstiden på ventilationen. Tidigare har ventilation varit avstängd under vissa kortare perioder, men nu är ventilationen igång dygnet runt.

Falkenbergs Kommun har även låtit utomstående experter analysera inomhusluften och kommit fram till att det inte finns anledning till oro. Problemen kommer att åtgärdas i samband med ombyggnationen.

Information till föräldrar

Den 22 januari kommer vårdnadshavare till barn som går på Långavekaskolan att få mer information om utbyggnationen i stort och om de arbetsmiljöåtgärder som skolan planerar att göra i närtid. Vid det mötet kommer representanter för Falkenbergs kommun att finnas på plats.

– Utifrån den rapport vi har fått så vet vi att det inte är farligt att vistas i lokalerna men jag förstår om detta ändå väcker tankar. I skolans uppdrag ligger att jobba hälsofrämjande och det arbetet fortsätter vi såklart med. Har man som förälder frågor är man välkommen att ställa dessa till oss på skolan, säger Tracy Rush rektor för Långavekaskolan.

Kontakt