Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
29:e juli 2020

Smittspårning på Hjortsbergs äldreboende

Under helgen insjuknade en brukare på Hjortsbergs äldreboende i covid-19. Det bekräftades på tisdagen. Ansvarig läkare har nu påbörjat smittspårning på boendet. Berörda anhöriga är informerade.

– Det här är första fallet av covid-19 inom äldreomsorgen på över en månad. Det är såklart tråkigt att vi fått in smittan igen och vi förstår att det skapar oro. Men verksamheten följer Smittskydd Hallands rekommendationer och gör sitt bästa för att begränsa smittspridningen, säger socialchef Johan Klingborg.

Ytterligare provtagningar genomförda

Under onsdagen uppvisade ytterligare fyra brukare symtom och provtagning gjordes. Svaren har nu kommit och tre av fyra prov var negativa. Det fjärde behövde dock tas om.

– Parallellt med detta pågår också smittspårning, både bland brukare och personal. Boendet drivs av en privat aktör, men vi har en löpande dialog med dem kring det pågående arbetet och vi stöttar självklart upp vid behov, säger Johan Klingborg.

Paus i säkra möten

På grund av den rådande situationen har boendet också beslutat sig för att pausa möjligheten till säkra möten för den drabbade avdelningen under tiden som smittspårningen pågår.

Mötesplatsen kommer öppna upp igen så fort det är möjligt.

Anhöriga till brukare som bor på den drabbade avdelningen har informerats om läget.

Kontakt