Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

6:e juli 2020

Smittfritt från corona inom kommunal vård och omsorg

Anja Sönnerstedt Arvidson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Socialförvaltningen.

Anja Sönnerstedt Arvidson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Socialförvaltningen. Foto: Jens Persson

Hallå där… Anja Sönnerstedt Arvidson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Socialförvaltningen, Falkenbergs kommun. Sedan vecka 26 har Falkenbergs kommuns särskilda boenden, LSS och hemtjänst varit helt fria från Coronasmitta.

Nu finns ingen smitta inom kommunal vård och omsorg, vad beror det på tror du?

Det handlar om gott samarbete och många olika åtgärder som vi vidtagit. Först och främst har omsorgspersonalen gjort ett jättebra jobb och följer våra basala hygienrutiner. Vi har ökat provtagningen på vår personal, och varit noga med smittspårning och screening. Införandet av visir i alla nära vårdkontakter och att vår biträdande socialchef Daniel Johansson som tog ett snabbt beslut om att införa besöksförbud på våra boenden tror jag också är en viktig orsak.

Du har varit och är som en spindel i nätet i arbetet kring nya rutiner, provtagningar och allt annat har jag förstått. Hur känns det nu när vi är smittfria?

Det känns jättebra. Jag har haft hjälp av en sjuksköterska och fysioterapeut och så klart av min närmaste kollega som är MAR och vi har blivit ett ”covid-team” som har hjälpts åt att ta fram rutiner och checklistor för chefer, legitimerad personal och omsorgspersonal för att säkerställa och underlätta deras arbete.

Vilka utmaningar har du stött på i arbetet?

Mycket tid har gått åt till att administrera provtagningar. Men när provtagningsbussarna kom på plats blev det mycket bättre. Sedan har det varit en stor utmaning att nå ut säkert till personalen med all ny information som har kommit frekvent från Folkhälsomyndigheten och Region Halland. Vi har ju ett nyhetsbrev som går ut en gång i veckan men det är svårt att veta om det nått alla.

Hur tänker du kring sommaren och det fortsatta arbetet gällande Coronapandemin?

Jag ser hoppfullt på sommaren. Vi ser en nedgång av smittade i Falkenberg. Jag tror att vi har lagt en bra grund till hur vi ska hantera smittan. Vi har också hållit många utbildningar under våren för personalen i hygien, om covid-19 och skyddsutrustning och personalen är inkörda på arbetssätt och rutiner. Det är bra förutsättningar så här i semestertider.

Är det något du vill tillägga?

Jag hoppas så klart att vi kan fortsätta att vara smittfria. Det är fortsatt jätteviktigt att tänka på hygien och att hålla avstånd, vi kan inte tillåta oss att slappna av ännu.

Kontakt