Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

29:e juni 2021
Politikerna i Framtid Falkenberg står framför en vit vägg utanför Falkenbergs gymnasiekola. Från vänster: Georgia Ferris (KD), Markus Jörngren (MP), Lars Fagerström (L) och Per Svensson (S).

Framtid Falkenberg står bakom budgeten. Från vänster: Georgia Ferris (KD), Markus Jörngren (MP), Lars Fagerström (L) och Per Svensson (S).

Satsningar på välfärd fortsätter i beslutad budget för 2022-24

29 juni fattade kommunfullmäktige beslut om en budget inför 2022-24. Satsningarna på välfärd fortsätter.

– Pandemin har inneburit stora omställningar för oss alla. Men det har också gett oss en stark tro på att vi har kraft att förändra. Tack vare de effektiviseringar vi gjort och de ökade statsbidrag vi fått har vi en god ekonomi efter några tuffa år av prioriteringar. Det är självklart för oss i Framtid Falkenberg att fortsätta satsa på välfärden, säger Per Svensson (S).

Konkret innebär det att satsningarna på färre barn per barngrupp i förskolan och bibehållen personaltäthet inom skola och omsorg fortsätter. Dessutom görs flera förebyggande åtgärder som ska öka tryggheten i samhället.

I förra budgeten aviserades effektiviseringar inför 2022 för både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. De har strukits för att ge utrymme för de behov och satsningar nämnderna vill göra.

Budget som uppnår målen

Budgeten sträcker sig över en period om tre år.

– Skatteprognosen såg länge dyster ut på grund av pandemin, men det har varit relativt bra tillväxt så de senaste prognoserna över skatteintäkter ser bättre ut, säger William Hedman, ekonomichef på Falkenbergs kommun.

Kommunfullmäktiges finansiella mål är att överskottet ska vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta mål uppnås under de tre kommande åren som budgeten avser. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål, att soliditeten ska vara 30 procent, uppnås också under treårsperioden.

Moderaterna och centerpartiets budgetförslag

Moderaterna och centerpartiet hade ett gemensamt budgetförslag. Medan den beslutade budgeten slopat sparkraven inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, hade oppositionen velat stryka dem i alla nämnder. Budgetförslaget innehåller bland annat satsningar på trygghet, stränderna och landsbygden.

– För oss är det viktigt att göra satsningar i hela kommunen. Det är viktigt att människor vill bo och verka över hela kommunen, säger Annelie Andelén (C), oppositionsråd.

Sverigedemokraternas budgetförslag

Även Sverigedemokraterna har gjort ett budgetförslag. Även där står välfärden i centrum. De vill också satsa på trygghet och brottsförebyggande åtgärder, men satsningen ser annorlunda ut än i den beslutade budgeten. I stället för att göra satsningar mot speciella områden, vill de satsa dels på Ung FBG och dels på andra insatser i centrum.

– Vi vill att satsningarna ska komma alla falkenbergare till godo, säger Sara-Lena Bjälkö (SD).

Vad händer nu?

Budgeten är nu beslutad. Den nya budgeten börjar gälla 1 januari 2022. Under hösten arbetar nämnderna vidare med budgeten inom sin egen verksamhet.

Läs mer på vår sida om budgeten. Där hittar du:

  • En lista på satsningar och investeringar nämnd för nämnd
  • Den nya budgeten
  • Oppositionens budgetförslag
  • Bakgrundsinformation om kommunens ekonomiska förutsättningar

Kontakt