Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

22:a januari 2020

Samverkan med fokus på ökad trygghet i Falkenberg

Falkenbergs kommun, Region Hallands lokala nämnd i Falkenberg och polisen i Falkenberg fortsätter att arbeta tillsammans för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Fredagen den 17 januari tecknade parterna en ny samverkansöverenskommelse med stort fokus på samverkan och gemensamma målsättningar, vilket ger bättre förutsättningar för ett samlat grepp kring hållbara levnadsvillkor. Denna överenskommelse har tidigare skrivits för två år framåt. Nytt för i år är att denna skrivs på för fyra års samverkan.

– Att vi som kommun också samverkar med flera aktörer i samhället är en förutsättning för att vi ska kunna lyckas, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.

Det här ska parterna arbeta med:

  • Parterna har skapat ett nytt samverkansforum med en helt ny organisation. Först och främst ska denna organisation formas så att den sedan kan användas så effektivt som möjligt i det trygghetsskapande och förebyggande arbetet.

  • Arbeta fram de bilagor som är preciserade i samverkansöverenskommelsen – det vill säga formulera gemensamma målområden och ta fram aktivitetsplaner för de utmaningar som vi ser att vi har möjlighet att arbeta gemensamt med för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Falkenbergs kommun.

  • Som en utveckling och förstärkning av denna överenskommelse ingår att ta fram ett medborgarlöfte varje kalenderår. Medborgarlöftet består av ett antal konkreta och tidsatta aktiviteter som tar sin utgångspunkt i den gemensamma lägesbilden.

Gemensam syn

Målet med samverkan och aktiviteterna är att minska brottsligheten och öka tryggheten och på så sätt skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor.

– Med samverkansöverenskommelsen hoppas vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete. Parternas olika kunskaper och en gemensam syn på lokala utmaningar och orsakerna till dem skapar förutsättningar för oss att arbeta effektivt både vid uppkomna situationer och med det förebyggande arbetet, säger Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef i Falkenberg.

GunMarie Stenström (M), ordförande i Region Hallands lokala nämnd i Falkenberg stämmer in:

– Vi har alla stora samhällsutmaningar framför oss för att skapa en god hälsa och goda levnadsvillkor för Falkenbergarna. För att vi ska kunna lösa dom måste vi kunna planera och agera tillsammans. Därför ser vi att detta samverkansavtal skapar goda förutsättningar för att bygga ett mer hållbart Falkenberg för framtiden.

Kontakt