Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

30:e november 2021

Så jobbar vi med snöröjning

Det förväntas komma stora mängder snö under onsdag 1/12 och torsdag 2/12. Det här kan begränsa framkomligheten på kommunens vägar.

De gator och vägar som kommunen ansvarar för finns i huvudsak i centralorten och det är Skanska som utför kommunens vinterväghållning. Utanför centralorten är det de olika vägföreningarna eller Trafikverket som ska vinterväghålla vägarna.

Falkenbergs kommun har haft en bra dialog med Skanska inför snöovädret och snöröjningen kommer att ske med full kapacitet.

Ha tålamod

Snöröjning sker kontinuerligt. Men med ett kontinuerligt snöfall blir det svårt att hålla vägarna helt fria från snö. Därför ber vi dig som färdas på våra vägar att ha tålamod.

I den här ordningen snöröjer vi

På gång- och cykelvägar samt trappor påbörjas snöröjning vid tre cm snödjup.

På huvudgator, industrigator samt centrum påbörjas snöröjning vid fem cm snödjup. Snöröjningen på gång- och cykelvägar ska vara klara senast fem timmar efter att det har slutat snöa.

Övriga delar av gatunätet, såsom bostadsgator, röjs om det kommit mer än tio cm snö. Dessa gator röjs enbart på dagtid under vardagar.

Läs mer om hur vi arbetar med snöröjning

Kontakt