Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

30:e mars 2021

Så gick det 2020 – målen presenterade för fullmäktige

Under tisdagens kommunfullmäktige har ledamöterna tittat närmre på hur det gått för kommunen att uppfylla de mål som kommunfullmäktige beslutat 2019.

För att kunna styra en organisation med skiftande verksamhet och 3 000 anställda har kommunen en gemensam modell för styrning. Syftet med vår styrmodell är att följa upp och säkra kommunens kvalitet och ekonomi i enlighet med de politiska beslut och ambitionsnivåer som finns. Indikatorer, olika mätetal/nyckeltal, är ett centralt begrepp i Falkenbergs styrmodell. De används vid uppföljningen av de kommunövergripande målen.

Målen – ett verktyg för förbättring

Syftet med genomgången på kommunfullmäktige var att ge politikerna en god insyn i hur det gått 2020, och utrymme att diskutera kring hur vi ska arbeta framåt. Det handlar dels om hur kommunen ska bli bättre på att uppfylla sina mål, dels om att se till så att indikatorerna är relevanta och mäter rätt saker.

Långsiktigt arbete

Mål och indikatorer är något man behöver arbeta med långsiktigt och skruva på efterhand, genom att ändra målnivåer eller lägga till eller ta bort indikatorer.

– Det är viktigt att inte bara titta på siffrorna utan också analysera – vad beror det här resultatet på? Det har varit intressanta samtal under dagen, säger Per Svensson(s), kommunråd i Falkenbergs kommun.

Målen delvis uppfyllda

Inom alla tre målen blev resultatet under 2020 delvis uppfyllt när indikatorerna vägts samman.

  • Ett föredöme inom hållbarhet – målet delvis uppfyllt
  • Välfärd med god kvalitet – målet delvis uppfyllt
  • Västsveriges starkaste näringsliv – målet delvis uppfyllt

I vissa fall har det skett stora förändringar tydligt kopplade till pandemin, i andra fall är det vagare. I några fall har indikatorerna inte speglat verksamheten, och de behöver därför ses över. Tydligt är att i år är analysen viktigare än någonsin.

Det här händer nu

Mål och målindikatorer är en del av årsredovisningen. På tisdag 6/4 tas årsredovisningen för första gången upp politiskt, på kommunstyrelsens arbetsutskott. Den ska godkännas på kommunfullmäktige den 27 april. Därefter publiceras de på vår webbplats. När årsredovisningen är godkänd, tar arbetet med budgeten 2022 vid. Den beslutas på kommunfullmäktige i juni. Där kan finnas ändringar i våra indikatorer och speciella uppdrag inför 2022, som ska bidra till att uppnå våra mål.

Kontakt