Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

29:e april 2020

Resursjobb - ett framgångskoncept

Projektet resursjobb har visat sig fungera bra. Så bra att det numera är ett permanent arbetssätt. Målet är att erbjuda lön istället för bidrag. Förutom att det lett till arbete och utbildning så har det minskat kostnaden för kommunen.

- Även om det är en ekonomisk vinst för kommunen så ligger den stora vinsten på det personliga planet säger, Mikael Paulsson, biträdande arbetsmarknadschef.

Att befinna sig i ett sammanhang, gå till ett arbete och få lön istället för bidrag är viktigt för varje människa. Bakgrunden till ”resursjobb” handlar om en vilja att underlätta introduktionen till arbetslivet inom Falkenbergs kommun för dem som vill och kan arbeta men tvingas leva på försörjningsstöd. 2015 beslutades det att arbetsmarknadsavdelningen och socialförvaltningen under tre år skulle prova resursjobb som ett projekt. Projektet föll väl ut och 2018 togs beslut på att resursjobb skulle bli en permanent insats.

Resursjobb innebär att kommunen inrättar tillfälliga arbeten under ett års tid, för personer som har försörjningsstöd.

- Att få möjlighet till en egen inkomst som du själv kan disponera, en möjlighet till att kvalificera sig till arbetslöshetskassa och försäkringskassa ger en ökad självkänsla för dem själva deras närstående och familjer, säger Jane Stensson, enhetschef på stöd- och försörjningsenheten.

Det handlar om att skapa varaktiga och långsiktiga lösningar för personer som har hamnat i bidragsberoende på grund av en allt mer exkluderande arbetsmarknad. Har man inte gått den förutsatta vägen grundskola, gymnasieskola och vidare till arbete är det lätt att hamna utanför och svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Hur fungerar resursjobb?

Ett resursjobb är max på 12 månader. Minst 20 procent av arbetstiden ska vara kompetensutveckling. Det utgår från personens behov. Det kan handla om att läsa mer svenska, ta körkort, läsa upp ett betyg och så vidare. Finansieringen av resursjobb bygger på två saker, en lönesubventionerad anställning genom arbetsförmedlingen, de flesta anställs med ett Nystartjobb. Den del som inte täcks av arbetsförmedlingen finansieras med medel från försörjningsstöd. Erfarenheten från resursjobbet ökar sedan chansen att ta sig vidare i arbetslivet efter det året.

Vilka effekter kan ni se?

Det enklaste sättet att räkna är den rent ekonomiska effekten som det ger för kommunen. Under första året fick 24 personer resursjobb. Om man jämför med året före låg kostnaden för kommunen på cirka 2,5 miljoner i försörjningsstöd. Efter ett år med resursjobb låg kostnaden för samma personer på cirka 350 000 kr/år. Även om skillnaden är stor så är den största vinsten den personliga och långsiktiga, som innebär att man har fått in foten på arbetsmarknaden. Det ökade psykiska måendet och känslan av tillhörighet i samhället det är där den stora effekten finns.

Arbetsmarknadsavdelningen vill gärna utveckla metoden för resursjobb, så att fler kan få denna möjlighet.

- Att kunna visa upp för en annan arbetsgivare att man faktiskt har haft en anställning under ett års tid betyder väldigt mycket för den enskilde. Under anställningen coachar och stöttar vi även den anställde till en ny anställning eller vidare studier, säger Mikael Paulsson.

Fakta: Vem kan få resursjobb?

Man behöver uppfylla fyra villkor:

  1. Uppbära försörjningsstöd och vara bosatt i Falkenbergs kommun
  2. Utrycka ett önskemål om att vilja arbeta och dessutom bedömas kunna ta ett arbete.
  3. Vara berättigad till någon av arbetsförmedlingens lönesubventioner
  4. Klara av 3 månaders praktik som alla måste genomföra innan en anställning kommer till stånd.

Kontakt