Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
13:e april 2018

Renovering på Klitterbadet påverkar öppettiderna

Falkenbergs kommun renoverar Klitterbadet mellan den 16 april och 17 juni. Renoveringen påverkar öppettiderna för badet och gymmet. 

- Renoveringen gör att vi kan öppna utbildningsbassängen för allmänheten igen senare i sommar. För att arbetet ska gå snabbt och smidigt behöver vi hålla hela eller delar av anläggningen stängd under våren och början av sommaren, säger Veronika Wintvik, badchef för Klitterbadet.

Renoveringen är uppdelad i två etapper och renoveringen påverkar öppettiderna för anläggningen.

  • Mellan den 16/4 till 13/5 är Klitterbadet helt stängt.
  • 14/5 öppnar gym, dusch och omklädningsrum.
  • När renoveringen är helt klar den 17/6 öppnar 50-metersbassäng och plaskbassängen igen..

­– För att göra de renoveringsarbeten som krävs måste vi bland annat tömma bassängerna på vatten, säger Veronika Wintvik.

Det här ska renoveras

I renoveringsarbetet ingår att byta vattenrening till undervisningsbassängen. Det gör att utbildningsbassängen kan öppnas för allmänheten igen den 2 juli. Under renoveringstiden kommer det även ske arbeten med ventilationsaggregat, belysning, lagning av kakel i bassängerna och målningsarbeten. Även Klitterbadets gym kommer att fräschas upp i samband med renoveringen. Under början av sommaren kommer vissa maskiner att bytas ut mot nya.

– Renoveringen som helhet gör att vi får en förbättrad anläggning, säger Veronika Wintvik.

Kunder med kort kompenseras

Klitterbadet kommer att kompensera kunder som har köpt bad och gymkort genom att giltighetstiden på korten förlängs. Detta sker automatiskt.

  • Kunder med giltiga (när vi stänger) badkort: årskort, terminskort och 10-kort kommer att få dem förlängda med de antal veckor som badet är stängt.
  • Kunder med giltiga (när vi stänger) gymkort: årskort, halvårskort och 10-kort kommer att få dem förlängda med 7 veckor.

Bakgrunden till renoveringen

Många delar av Klitterbadet är från sent 60-tal och behöver bytas ut. I höstas behövde dessutom utbildningsbassängen (även kallad mellanbassängen) stängas för allmänheten. Detta eftersom det var varit svårt att reglera klorhalten i vattnet med det befintliga reningssystemet. För att säkerställa en god vattenkvalitet har man därför behövt minska antalet badande i bassängen.

Budgeterad renovering

Klitterbadet är en anläggning som Falkenbergs kommun äger och driver. I den senaste budgeten beslutade kommunfullmäktige att lägga nästan 12 miljoner kronor på en renovering av Klitterbadet.

Kontakt