Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
31:a januari 2018

Rekord i startbesked för nya bostäder

Det byggs som aldrig förr i Falkenberg. Under 2017 gavs det startbesked för 841 nya bostäder vilket också gav 17,6 miljoner i byggbonus från regeringen.

Under 2017 gavs det rekordmånga startbesked för byggnation av bostäder i Falkenbergs kommun.

- Totalt har vi gett startbesked för 841 nya bostöder. Det är kul och viktigt att det byggs nya bostäder i Falkenberg. Det är en förutsättning för att vi ska kunna tillgodose efterfrågan på nya bostäder och nå vår vision om att vi ska bli 50 000 invånare till 2030, säger Anette Andersson, bygglovschef på Falkenbergs kommun.

17,6 miljoner i byggbonus

Att det byggs mycket bostäder i Falkenberg innebar att kommunen fick 17,6 miljoner kronor i byggbonus. Byggbonusen är regeringens sätt att uppmuntra kommuner att bygga fler bostäder.Totalt har 1,8 miljarder fördelats bland landets kommuner under 2017. Även 2018 finns det möjlighet att ta del av byggbonusen.

- Vi uppfyller de kriterier som krävs och vi hoppas att vi kommer ta del av byggbonusen även för detta året, säger kommunens samhällsbyggnadschef Josefin Selander.

- Nu har året bara börjat men vi har en fortsatt hög inströmning av nya ärenden som rör bostadsbyggande. Under året kommer också flera spännande kommunala projekt att börja byggas för att den kommunala servicen ska växa i takt med att befolkningen ökar. Bland annat startar bygget av nytt kunskaps- och kulturcentrum och nya förskolor, säger Josefin Selander.

Kontakt