Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

20:e maj 2022

Prisutdelning för Falkenbergs kommuns arkitekturpriser

Bild från prisutdelningen.

Deltagare från vänster till höger: Bygglovsnämndens ordförande, Yvonne Nilsson, Lena Nylander, bygglovsarkitekt, Jannica Lindvall, bygglovshandläggare och bebyggelseantikvarie Gerd Andersson, vinnare arkitekturpris nyproduktion, Karl Erik Karlsson, vinnare arkitekturpris, Stefan Alexandersson, vinnare arkitekturpris god byggnadsvård. Annika Alexandersson, vinnare arkitekturpris god byggnadsvård, Anders Gidefjord, vinnare arkitekturpris god byggnadsvård, Malin Jarl, stadsarkitekt och Johan Cronqvist, plan- och bygglovschef.

Nu är det dags för prisutdelning för Falkenbergs kommuns nyinstiftade arkitekturpriser. Vinnarna utsågs av bygglovsnämnden redan i januari – men 25 maj är det dags för prisutdelning. Vinnarna är ett nybygge i äldre stil och en gammal byggnad som fått ett helt nytt liv.

Med priserna, som är nya för 2021, vill kommunen uppmärksamma dem som bygger och vårdar vackra och hållbara byggnader. Vi vill att priset ska uppmuntra fler till att jobba med arkitektoniska värden och god byggnadsvård.

– Jag är glad och stolt över att vi har instiftat de här priserna. De här vinnarna har verkligen tagit tillvara alla de möjligheter som finns, inom ramen för de regelverk som finns. De har tagit hänsyn till den historia och de värden som finns på platsen och samtidigt gjort något för framtiden, säger Yvonne Nilsson (S), bygglovsnämndens ordförande.

Ett nytt hus som påminner om en gammal hallandslänga. Stora fönster på framsidan. Huset är grått och har halmtak.

Arvid Carlssons väg 4.

Gammalt möter nytt

Priset för arkitekturpirs 2021 – nyproduktion går till Arvid Carlsons väg 4, Boberg 3:236.

Motiveringen lyder: Gammalt möter nytt - byggnaden hämtar sitt tydliga formspråk från den traditionella halländska längan. Långsmal och utan direkta ornament eller detaljer. Enkelhet i form och funktion. De exteriöra materialvalen, träfasader och vasstak, är ekologiskt hållbara och åldras vackert. Den dämpade färgskalan tar stöd i omgivande landskap. Ett gott exempel på ett enbostadshus som visar respekt för platsen och som samtidigt getts ett eget arkitektoniskt uttryck.

Gerd Andersson, en av husets ägare, berättar:

– Jag flyttade från Falkenberg1972, men så 2014 kände jag att jag ville flytta hem igen. Jag och min man föll för den här tomten på Grimsholmen. Av fem förslag från arkitekter valde vi det här som Andreas Kassel ritat, och sedan har vi gjort lite förändringar. Huset har formen av en boomerang och liksom omfamnar havet. Vi har försökt välja material som passar in i naturen, vass på taket och väggarna är behandlade med vitriol. När jag står vid havet och tittar smälter huset nästan ihop med omgivningarna.

Hotell Hamngatan 27 är en röd tegelbyggnad med gröna fönster och röd takkupor. Det är blå himmel med skira moln.

Hotell Hamngatan 27.

Återvinning av material och stil

Priset för Arkitekturpris 2021 – God byggnadsvård går till Hotell Hamngatan 27.

Motiveringen lyder: På ett vördnadsfullt sätt har stor hänsyn tagits till de befintliga och unika värden och kvaliteter det gamla hamnmagasinet från 1900-talets början har. Vid ombyggnaden och renoveringen har respekt tagits till byggnadens ursprungliga uttryck, samtidigt som utrymmen och möjligheter skapats för ny verksamhet. Befintliga takkupor har förstorats och taket har höjts, en förändring som är anpassad tack vare att takmaterialets kulör samspelar fint med fasaden. Nya sidohängda träfönster har tillverkats och målats i tidstypisk grön kulör, vilket passar mycket väl till den röda tegelfasaden.

Interiört har bland annat cirkulär ekonomi tillämpats genom att återbruka gamla möbler som inredning. Med den nya hotellverksamheten i fin samklang med den historiska byggnaden skapas förutsättningar för att levandegöra stråket vid Ätran.

Stefan och Annika Alexandersson var de som köpte och byggde om.

– Vi var inne i första gången 15 augusti 2015. Det liksom stod hotell på byggnaden redan då, vi visste att det var rätt, säger Stefan.

– Det är jättekul att vi fått arkitekturpriset första gången kommunen delar ut det. Det är någon mer än oss som sett hur vi gjort, att vi ansträngt oss för att det nya ska passa här, att vi återbrukat både i materiel och möbler. Det märks på gästerna att de gillar att det är lite gammaldags, säger Annika.

Numer ägs fastighetsbolaget av Anders Gidefjord, men hotellbolaget drivs av makarna Alexandersson.

Ny stadsarkitekt delar ut priset

En av dem som delar ut priserna är Falkenbergs kommuns nya stadsarkitekt, Malin Jarl. Hon var inte anställd när pristagarna valdes ut, men ser fram emot att få vara med och prisa byggnaderna.

– Det här är fantastiskt roligt – att vi kan uppmärksamma riktigt fina och genomtänkta projekt. Vi som jobbar med bygglov hoppas att det här priset ska göra att människor får upp ögonen för god arkitektur och gestaltning. Vi vill att det ska inspirera vid både ny-, till- och ombyggnation och att de som har ett projekt på gång tänker på att ta kontakt med oss på kommunen först. Vi kan berätta vad som gäller men också ge många goda råd och inspiration. Mycket information finns på kommunens webbplats.

Prisutdelning

Priserna kommer att delas ut 25 maj på Hotell Hamngatan 27. Priset består av blommor, diplom och en plakett att sätta på byggnaden.

Vilken byggnad vill du nominera?

Kanske har du byggt om eller byggt nytt med extra mycket kärlek, eller vet någon som har? Redan i höst kan du nominera nya pristagare.

Ska du bygga om eller bygga nytt?

I så fall kan du läsa mer om områden och fastigheter i Falkenbergs kommun som skyddade och bevarandevärda, och få tips om vad du ska tänka på. Ta kontakt med kommunen innan du bygger, så blir det rätt från början.

En längre intervju om priset för nyproduktion

Här är vinnaren av Falkenbergs kommuns arkitekturpris nyproduktion, Arvid Carlssons väg 4 på Grimsholmen. 25 maj är det prisutdelning. Grattis Gerd Andersson, en av husets ägare!

Berätta – hur blev huset till?

– Jag flyttade från Falkenberg1972, men så 2014 kände jag att jag ville flytta hem igen. Jag och min man började leta hus – men det var den här tomten på Grimsholmen vi föll för. Först bodde vi i ett hus, sedan i husvagn några somrar medan vi funderade på vad vi skulle bygga. Av fem förslag från arkitekter valde vi det här som Andreas Kassel ritat, och sedan har vi gjort lite förändringar. Huset har formen av en boomerang och liksom omfamnar havet.

Hur tänkte ni när ni valde och byggde huset?

– Detaljplanen är strikt i det här området, och det tycker jag är bra. Kommunen har verkligen tänkt till. Vi fick bra förståelse för området när vi läste den, och det kändes som att de ville att det skulle vara en hallandslänga. Vi har inte avvikit från detaljplanen alls, och det gick enkelt att få bygglov och vi fick fin hjälp, till exempel med höjden på huset. Det är ett vanligt hus, men ändå inte ett vanligt hus.

Vad har ni för tips till den som ska bygga nytt?

– Jag tänkte mycket på logistiken i huset, var ska saker vara och hur vill vi använda huset – och hur andra kan vilja använda det, så att huset fungerar under lång tid. Jag tycker också att man ska tänka längre än till sin egen tomt och sitt eget hus – så att det område huset ligger fortsätter att vara en fin, harmonisk plats. Vi har försökt välja material som passar in i naturen, vass på taket och väggarna är behandlade med vitriol. När jag står vid havet och tittar smälter huset nästan ihop med omgivningarna.

Hur känns det att ni nu får arkitekturpris för huset?

– Det är väldigt roligt och hedrande. Vi har lagt ner mycket tid och arbete för att få det riktigt bra – då är det roligt att det uppmärksammas av fler än oss.

Läs mer om huset på arikekt Andreas Kassels webbplats.länk till annan webbplats

Läs en längre intervju om priset för god byggnadsvård

Vinnaren av Falkenbergs kommuns Arkitekturpris 2021 – God byggnadsvård går till Hotell Hamngatan 27, Slottshagen 8. 25 maj är det prisutdelning.

Det nu prisade hotellet var från början ett hamnmagasin. Det saknades innerväggar och bakgården var igenvuxen och skräpig när paret Annika och Stefan Alexandersson föll för byggnaden vid Ätrans strand, i Gamla stan. De såg potentialen och resten är, som det brukar heta, historia. Men inte bara en historia. Det är historien om återbruk av inredningsdetaljer och gamla möbler och historien om en svindlande snabb byggprocess.

– Vi var inne i första gången 15 augusti 2015. Det liksom stod hotell på byggnaden redan då, vi visste att det var rätt, berättar Stefan.

Fyra veckor senare hade de köpt huset, ytterligare fyra veckor senare hade de fått bygglov och två veckor senare fick de startbesked.

– Det är väl nästan världsrekord att det gick så fort! Men det var en stor investering för oss, så vi ville verkligen vara igång till turistsäsongen året efter. Vi hade en bra dialog med kommunen och gjorde allt pappersarbete som vi skulle. Vi fick hjälp av kommunen med färger på tak och fönster och det blev så bra.

Och så är det alltså historien om ett prisat hus.

– Det är jättekul att vi fått arkitekturpriset första gången kommunen delar ut det. Det är någon mer än oss som sett hur vi gjort, att vi ansträngt oss för att det nya ska passa här, att vi återbrukat både i materiel och möbler. Det märks på gästerna att de gillar att det är lite gammaldags, säger Annika.

2019 sålde paret fastighetsbolaget, men äger och arbetar i hotellbolaget. Den nya fastighetsägaren, Anders Gidefjord, har varit med och byggt en andra etapp på hotellet.

– Eftersom vi har ett bra samarbete kommer vi att undersöka möjligheterna att även bygga en tredje etapp, säger Stefan.

Har ni några tips till andra som ska göra om ett hus?

– Det är viktigt att titta på platsen, tänka på vad som varit där – och vad det ska bli. Huset som blev vårt hotell hade attityd redan från början, det har vi velat matcha, säger Stefan.

– Och samtidigt går ju tiden framåt. Det nya behöver gå ihop med det gamla. Vi har återanvänt så mycket vi kan, köper möbler på auktion och jobbar hårt med att det ska vara god service, men också med att allting inte behöver vara perfekt. Det blir mer levande då, säger Annika.

Kontakt