Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

24:e maj 2019

Politiska beslut om kyld mat och extra ersättning till personer i daglig verksamhet

Under sitt senaste sammanträde tog socialnämnden bland annat beslut om att kommunen ska övergå till att leverera kyld mat till hemtjänstens brukare. Socialnämnden beslutade även att ansöka om det statsbidrag som ger personer i daglig verksamhet en extra ersättning under 2019.

Kyld mat till personer med hemtjänst

Socialnämnden röstade ja till förslaget att övergå till kyld mat inom hemtjänsten. Beslutet innebär att omsorgspersonalen på sikt inte längre kommer att leverera varm mat till brukare inom hemtjänsten.

Bakgrunden till förslaget är den demografiska utvecklingen som visar att antalet äldre personer i behov av omsorg kommer att öka de kommande åren. Personer i arbetsför ålder ökar däremot betydligt långsammare. Denna utveckling leder till ett ökat tryck på välfärden samtidigt som det blir svårare att rekrytera personal till äldreomsorgen.

Att övergå till kyld mat frigör tid för omsorgspersonalen samtidigt som det är ett mer ekonomiskt hållbart alternativ. I dag levererar omsorgspersonalen dagligen varm mat till personer som har hemtjänst. Det är en service som årligen kostar kommunen 9,6 miljoner kronor. Genom att övergå till en kyld matkedja skulle socialförvaltningen kunna spara mellan åtta och nio miljoner kronor per år.

Kommunens utredning visar på många fördelar med en kyld matkedja. Risken för bakterietillväxt minimeras, maten är producerad och nedkyld på ett sådant sätt att den behåller sin näring vid uppvärmning och den får också längre hållbarhet. Systemet ger även brukarna större valfrihet när de vill värma maten.

Personer i daglig verksamhet får extra ersättning under 2019

Socialnämnden tog även beslut om att ansöka om det statsbidrag som ger kommunen möjlighet att tillfälligt höja habiliteringsersättningen till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Habiliteringsersättningen för 2019 är 61 kronor för heldag och 49 kronor för halvdag. Bidraget innebär att varje deltagare utöver detta kommer att få en extra ersättning på 57 kronor för heldag och 46 kronor för halvdag under 2019.

Bidraget kommer så långt det är möjligt betalas ut månadsvis. Beroende på hur många kommuner som ansöker om statsbidraget så kan Falkenbergs kommun även komma få ytterligare medel. Dessa kommer i så fall att betalas ut som en klumpsumma i början av 2020.

Kontakt