Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

22:a juni 2021

Planen för kommunens återtagande av trygghetsteamet är nu klar

Den 1 oktober tar Falkenbergs kommun över delar av den verksamhet som Räddningstjänsten väst i dag driver åt kommunen. Planen för hur detta återtagande ska gå till, samt hur arbetet ska organiseras i kommunal regi, är nu antagen av socialnämnden.

I februari tog socialnämnden beslut om att säga upp avtalet med Räddningstjänsten väst gällande utförandet av dag- och nattlarm samt natthemtjänst. Datumet för övergången sattes till den 1 oktober.

– Kommunen kommer ta över all verksamhet förutom larmmottagning och tillsyn genom tillsynskameror och vi har nu arbetat fram en plan för hur detta återtagande ska gå till. Vi har samverkat med både fackliga representanter och Räddningstjänsten väst för att det här ska bli så bra som möjligt, säger Mattias Törngren, projektledare för återtagandet.

Hemtjänsten tar över delar av uppdraget

Återtagandet innebär att Falkenbergs kommun tar över det trygghetsteam som i dag utför dag- och nattlarm och natthemtjänst i räddningstjänstens regi.

I och med övergången kommer daglarmen i hemtjänstområdena norr, öster/söder och inland istället att hanteras av kommunens hemtjänst. Med anledning av denna förändring så kommer trygghetsteamet att minskas med tre tjänster. Dessa medarbetare kommer att erbjudas en annan tjänst i Falkenbergs egenregi.

– Återtagandet innebär en organisationsförändring och vi förstår att det skapar oro bland medarbetarna. Men vi ser fördelar, utöver de rent ekonomiska, med att vi organiserar oss på detta sätt. Vi ser bland annat att vi kan bibehålla en hög personalkontinuitet och att vi kan få kortare responstider vid larm, säger Mattias Törngren.

Besparing genom samordningsvinster

Kommunen beräknar att förändringen kommer att leda till en årlig besparing på runt fyra miljoner kronor. Besparingen handlar främst om samordningsvinster mellan ordinarie hemtjänstorganisation och trygghetsteamet.

– Vi bedömer att vi kan använda samma fordon och lokaler för såväl daghemtjänst som natthemtjänst och vi kan ta bort en larmpatrull dagtid. Då kommunen har en stor befintlig hemtjänstorganisation har vi också möjlighet att anpassa larmorganisationen efter behov, säger Mattias Törngren.

– Vi tycker att den plan som förvaltningen arbetat fram är bra och vi känner oss trygga i att den här förändringen kommer att gynna både kommunen och brukarna, säger Kerstin Rosell, socialnämndens ordförande.

Kontakt