Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

22:a april 2020

Personer på daglig verksamhet får ersättning även vid frånvaro

Personer som går på daglig verksamhet kommer att få habiliteringsersättning då de stannar hemma på grund av sjukdom, för att de tillhör en riskgrupp eller av rädsla för att bli smittade av coronaviruset. Det har socialnämnden nu beslutat.

Habiliteringsersättning betalas ut till personer som deltar i daglig verksamhet. Det övergripande syftet med ersättningen är att stimulera till att delta i verksamheten.

Ett avsteg från nuvarande riktlinje

Enligt nuvarande riktlinje får man inte habiliteringsersättning vid sjukfrånvaro. Men med anledning av coronaviruset har socialnämnden nu beslutat om att göra ett avsteg från denna riktlinje.

– Vi vill att alla ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma även vid milda förkylningssymtom. Det är viktigt sett till spridningsrisken. Vi vet också att personer i daglig verksamhet har en ekonomiskt utsatt situation och vi vill inte att de ska drabbas negativt av att de följer de här rekommendationerna, säger Kerstin Rosell, socialnämndens ordförande.

– Vi har också beslutat att deltagarna ska få ersättning om de stannar hemma på grund av att de tillhör en riskgrupp eller av oro för att bli smittade.

Ersättning även vid en tillfällig stängning

Om smittspridningen i Falkenbergs kommun förvärras kan det bli tal om att tillfälligt stänga majoriteten av de dagliga verksamheterna. Även då kommer habiliteringsersättningen att betalas ut till deltagarna.

Ärendet om att göra avsteg från rådande riktlinjer för habiliteringsersättning lyftes på initiativ av socialnämndens ordförande och vice ordförande. Beslutet fattades av en enig nämnd under socialnämndens möte den 21 april och gäller från och med den 1 april.

Kontakt