Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
26:e oktober 2018

Personer i daglig verksamhet tilldelas engångsbelopp i statsbidrag

Personer som deltagit i daglig verksamhet enligt LSS under 2018 kommer att få ut en extra ersättning under början av 2019. Detta med anledning av ett statsbidrag som kommunen blivit beviljad.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 dela ut stimulansmedel till kommuner i syfte att införa eller höja dagersättningen för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

Större bidrag än väntat

Färre kommuner än väntat ansökte om detta stimulansbidrag vilket resulterade i att Falkenbergs kommun fick en större summa än beräknat. Utöver de 1 715 000 kronor som kommunen ansökt om så tillkom ytterligare 3 485 000 kronor. Totalt ska alltså 5 200 000 kronor betalas ut.

Betalas ut som engångsbelopp

Socialnämnden har redan tidigare beslutat att stimulansbidraget ska betalas ut som en engångssumma till de personer som någon gång under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018 deltagit i daglig verksamhet. Storleken på beloppet som betalas ut styrs av de antal tillfällen som personerna deltagit, beräknat på hel- och halvdagar. Nu har socialnämnden tagit ett kompletterande beslut om att de nytillkomna medlen ska betalas ut enligt samma principer.

Statsbidraget som fördelas till Sveriges kommuner omfattar totalt 350 000 000 kronor.

Kontakt