Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

16:e juni 2020

Övriga budgetförslag presenterade

På kommunstyrelsen den 16 juni presenterades ytterligare två budgetförslag, ett gemensamt från Centerpartiet och Moderaterna samt ett från Sverigedemokraterna.

Sedan tidigare ligger ett budgetförslag från Framtid Falkenberg, det vill säga Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Det förslaget står även Vänsterpartiet bakom.

Budgetarbetet har inneburit stora utmaningar. I Falkenbergs kommun ökar andelen unga och gamla betydligt mer de kommande åren än vad ökningen har varit tidigare. Det gör att behovet av förskolor, skolor och äldreboenden ökar. Samtidigt ökar inte gruppen som jobbar i samma takt. Utöver det har coronapandemin slagit hårt mot samhällsekonomin och arbetsmarknaden – och exakt hur det påverkar Falkenberg är svårt att förutspå.

Så här ser förslagen ut i korthet

Centerpartiet och Moderaterna har i sitt förslag tagit fasta på en budget i balans där överskottsmålet på 2% är uppfyllt. I budgeten finns bland annat med förskolor i Glommen (Långaveka), Vessigebro och Okome, ismaskin och strandstädningsmaskin, ljusteknik i Falkhallen samt fortsatta satsningar på välfärdsteknik inom omsorgen. Partierna vill också återinföra avgifter på Kulturskolan, eftersom de inte tycker att den satsningen gett den utdelning de hoppats på. Centerpartiet och Moderaterna vill att många beslut fattas i verksamheten, till exempel hur stora barngrupper i förskolan ska vara.

Sverigedemokraterna har tagit fasta på det osäkra läget i sitt budgetförslag. De föreslår att oavsett vilken budget som vinner, ska den bli temporär fram tills vi bättre kan se konsekvenserna av coronaepidemin. För att underlätta för vården föreslår de att undersöka möjligheterna att lägga ut tvättning och städning inom hemtjänsten på entreprenad. De vill också att brukare som får mat via hemtjänsten ska få fler valmöjligheter. De vill också spara in 15 procent på partistödet, och i stället låta de pengarna gå till omsorgen.

Framtid Falkenbergs budgetförslag presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni. I det förslaget fortsätter bland annat satsningarna:

  • Färre barn per barngrupp
  • Bibehållen personaltäthet inom skola och omsorg
  • Omställningen till F-6 -skolor

– Det är ett nytt ekonomiskt läge. Vi måste ställa om. Men vi har en stark ekonomi i grunden och vi i Framtid Falkenberg är eniga om att fortsätta satsa på kärnverksamheten, säger Per Svensson (S).

Framtid Falkenberg budgeterar med ett minus på 14 miljoner under 2021, pengar som får tas ur den så kallade resultatutjämningsreserven, alltså pengar som är sparade sedan tidigare. Det är dock budgeterat med ett positivt resultat redan året efter.

Beslut om vilket budgetförslag som ska gälla från 1 januari 2021 fattas i fullmäktige den 30 juni.

Kontakt