Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
29:e november 2018

Överklagan försenar kommunens nya särskilda boende

Under sitt senaste sammanträde tog socialnämnden beslut om att kommunens nya särskilda boende för personer med demenssjukdom ska byggas, drivas och finansieras av vårdföretaget Humana omsorg, i enlighet med en så kallad objektsupphandling. Detta beslut har nu överklagats av Attendo som också deltog i upphandlingen.

Varje kommunal upphandling efterföljs av en tio dagars spärrtid för att ge utrymme åt eventuella överklaganden innan avtal kan tecknas. Spärrtiden gällande objektsupphandlingen har nu gått ut och vårdföretaget Attendo har valt att överklaga till Förvaltningsrätten.

– Det är olyckligt att Attendo har valt att överklaga tilldelningen då kommunen står inför en stor utmaning med ett ökat antal äldre och därmed en ökad efterfrågan på särskilt boende-platser. Den här processen hänger ihop med det renoveringsbehov vi har på kommunens befintliga äldreboenden, så det är klart att en försening av byggnationen innebär att vi tappar fart även i detta. Den samlade bedömningen från vår sida visade också tydligt att Humana hade det vinnande anbudet, säger socialchef Johan Klingborg.

– Det är svårt att sia om hur lång handläggningstiden på Förvaltningsrätten i Göteborg kommer att bli, men vi gör vad vi kan för att processen ska bli så snabb som möjligt.

Fem företag lämnade anbud

Totalt lämnade fem vårdföretag anbud i objektsupphandlingen. I bedömningen av dessa anbud har kommunen tittat på fem olika kriterier: inomhusmiljö, utomhusmiljö, verksamhetsinnehåll, kompetens och bemanning samt brukarens delaktighet. En arbetsgrupp med verksamhetskunniga har sedan betygsatt anbuden utifrån dessa kriterier.

– Det här är en kvalitetsupphandling. Det är alltså inte enbart priset som avgör, utan vi har tittat på vilka mervärden företagens verksamhet ger utöver våra grundläggande kvalitetskrav, säger Nina Fjellheim, kvalitetsstrateg på socialförvaltningen.

Målsättning att det ska stå klart inom två år

Humana omsorg bedömdes vara det företag som bäst uppfyllde de kombinerade kriterierna kvalitet och pris och socialnämnden tog beslut om att tilldela dem uppdraget. De planerar att bygga sitt boende på Kilavägen, strax öster om Falkenbergs station.

Objektupphandlingen innebär att det vårdföretag som vinner kommunens upphandling ansvarar för att bygga, driva och finansiera ett särskilt boende i Falkenberg. I detta fall är det 60 demenslägenheter som ska byggas.

Upphandlingen ställde också tydliga krav på att företaget ska kunna bygga äldreboendet inom fem kilometer från stadskärnan och att det ska stå klart inom två år efter att avtal tecknats.

Kontakt