Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

23:e juni 2020

Nytt team ska ta ett helhetsgrepp om relationsvåld

Falkenbergs kommun ska bli bättre på att hjälpa både våldsutsatta och våldsutövare. I syfte att skapa ett mer samordnat stöd har Falkenbergs kommun nu startat ett team med fokus på våld i nära relation. Relationsfridsteamet erbjuder stöd till barn och ungdomar, familjer och vuxna.

– Det stöd vi erbjuder kommer både i den akuta fasen då man kan behöva praktisk hjälp, men även efteråt i form av olika samtalsstöd. När de som blivit utsatta för våld fått en mer ordnad situation kan de till exempel behöva få stöd i att bearbeta vad de varit med om, säger en av de behandlingssekreterare som jobbar i Relationsfridsteamet.

Kan hjälpa både barn och vuxna

Socialtjänsten har länge arbetat med frågor kopplat till våld i nära relation, men i och med uppstarten av Relationsfridsteamet blir arbetet mer samordnat och sammanhängande. Arbetet får även ett tydligt barnperspektiv. Satsningen är ett led i att möta upp regeringens uppdrag gällande att förebygga och bekämpa våld i nära relation och stärka skyddet för våldsutsatta.

Teamet består av tre behandlingssekreterare med olika bakgrund och inriktning. Tillsammans kan de möta behoven hos både barn och vuxna som blivit utsatta för våld.

– När man hör ordet våld så tänker man i första hand på fysiskt våld, men det kan också handla om exempelvis psykiskt eller ekonomiskt våld. Man kan leva i en relation där man blir nedvärderad eller hotad eller där ens partner har kontrollen över ekonomin, säger en av teamets behandlingssekreterare.

Olika former av stöd

Stödet till våldsutsatta vuxna är individuellt och utgår ifrån individens behov. En behandlingssekreterare kan till exempel följa med vid kontakter med myndigheter, man kan få stöd i att stärka sin föräldraroll, att söka sig till en sund relation och inte följa gamla mönster. Man kan även få stöd och information kring hur man kan klara sig ekonomiskt vid en separation.

Det stöd som riktar sig till barn består av en samtalsserie med utgångspunkt i vad de upplevt. I dessa samtal ligger fokus på barnets känslor.

– Utformningen på stödet beror på barnets ålder och mognad. Ju äldre barnet är desto mer kan man prata om vad de själva kan göra utifrån sin situation och utifrån dem själva som individer. Om det rör sig om yngre barn ges stödet till barn och den våldsutsatta föräldern parallellt, säger en av behandlingssekreterarna.

Stöd till den som utövar våld

Teamet erbjuder även stöd till de personer som utövar våld.

– Om inte våldsutövaren får hjälp så kan inte heller våldet upphöra. Om man behöver hjälp med att hantera ilska eller aggression så kan man ringa direkt till oss för att få tid hos en samtalsstödjare med denna inriktning.

Teamet befinner sig nu i uppstartsfasen och över tid hoppas de kunna bygga upp ett samarbete med andra aktörer.

– I och med uppstarten av teamet strävar vi efter att hitta nya sätt att möta de personer som varit våldsutsatta och de våldsutövare som vill förändra sig, säger en behandlingssekreterare.

Vuxen i behov av hjälp
Måndag - fredag, kl. 08.00-16.00
telefon 0346-88 53 85
Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Barn utsatt för våld
Måndag - torsdag, kl. 08.00-17.00, fredag kl. 08.00-16.00 telefon 0346-88 52 39.
Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Hjälp till våldsutövare
Socialtjänsten kan hjälpa dig som upplever aggressionsproblem, har problem med att kontrollera dina känslor och/eller på något sätt utövat våld i en nära relation. Behöver du stöd som våldsutövare kontaktar du vår samtalsstödjare på telefon: 079-060 32 32.

Kontakt