Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
5:e februari 2018

Nytt samarbete ska ge nyanlända jobb snabbare

Ett av de snabbaste sätten att integreras i samhället är att få ett jobb. Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen fördjupar nu sitt samarbete med förhoppning att andelen nyanlända som kommer i arbete inom två år ska öka. Målsättningen är att anställningarna ska ske i branscher med rekryteringsbehov.

Falkenbergs kommun och arbetsförmedlingen har flera samarbeten, och nu fördjupar man arbetet med nyanländas etablering.

– Det här ger Falkenberg möjligheten att få fler att etablera sig på en arbetsmarknad med rekryteringsbehov. Det skapar möjlighet till en effektiv integrering av nyanlända samtidigt som vi kan förse vår arbetsmarknad med potentiell arbetskraft, säger Mustapha Radi, arbetsmarknadschef på Arbetsmarknadsavdelningen Falkenbergs kommun.

Här finns jobben

Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen fokuserar i dagsläget på fyra områden: restaurang, grön näring, lokalvård och vård och omsorg. Här är rekryteringsbehovet stort i framtiden. För den nyanlände går vägen till arbete genom praktik och utbildning. I både handledningen på arbetsplasten och i utbildningen fokuserar Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen på vikten av att ha ett gott bemötande, normer på arbetsplatser och social kompetens.

– Vi har ett gott samarbete med det lokala näringslivet. Vi tittar hela tiden på vilka branscher som framöver har ett stort rekryteringsbehov. Vi tittar också på hur vi kan vidareutveckla det arbete som vi redan har och skapa nya samarbeten, säger Mustapha.

Kontakt