Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
14:e juni 2019

Ny tobakslag från den 1 juli

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Den innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer och omfattar även e-cigaretter och ett flertal andra produkter förutom tobak.

Det påverkar dig som bedriver verksamhet äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Exempelvis är du ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Tänk på att skyltar större än  A4-format kräver en bygglovsansökan.

Kommunen har tillsynsansvar

Kommunen har ansvar för att göra tillsyn över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

Läs mer om den nya tobakslagen (2018:2088) och hur den påverkar dig

rökförbud

Kontakt