Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
23:e maj 2018

Ny Kraft tar över driften av den personliga assistansen

Socialnämnden har nu tagit beslut om att tilldela omsorgsföretaget Ny Kraft driften av kommunens personliga assistans. Planen är att Ny Kraft tar över verksamheten efter sommaren.

I samband med att företaget Nordisk assistans avsade sig uppdraget som utförare av kommunens personliga assistans så återgick denna till Falkenbergs kommun. I november 2017 gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad.

Förfrågningsunderlaget, det dokument som sätter ramarna för upphandlingen, lades ut den 13 december och anbudstiden gick ut den 24 januari 2018. Ett anbud inkom, från omsorgsföretaget Ny Kraft.

Övergick till förhandlat förfarande

– Detta är ett väletablerat företag som lever upp till våra kvalitetskrav. Däremot behövde de tydliggöra sitt systematiska kvalitetsarbete och därför tog socialnämnden beslut om att avbryta upphandlingen och övergå till ett så kallat förhandlat förfarande, säger socialchef Johan Klingborg.

Ett förhandlat förfarande innebär att man i dialog med företaget försäkrar sig om att företaget uppfyller samtliga kriterier som ställs i förfrågningsunderlaget.

Socialnämnden har nu tagit beslut om att tilldela Ny Kraft den personliga assistansen där brukaren har valt kommunen som utförare. Det rör sig i dagsläget om två brukare.

Kontakt