Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

2:a februari 2021

Ny kartfunktion för våtmarker

2 februari är det internationella våtmarksdagen. Därför vill vi passa på att uppmärksamma en nyhet i arbetet vi gör med våtmarker i kommunen.

En våtmark har många funktioner. En våtmark:

  • renar vatten
  • håller vattnet i landskapet vilket är bra för flödesutjämning och grundvattenbildningen
  • gynnar vattenlevande organismer och ger förutsättningar för ett rikt fågelliv

En våtmark är bra för den biologiska mångfalden helt enkelt. Så här i vintertider kan de också användas som skridskois. På grund av att våtmarker är viktiga, jobbar Falkenbergs kommun på olika sätt för att det anläggs fler våtmarker. Det är viktigt att de placeras så att de får så liten påverkan som möjligt på livsmedelsproduktionen.

Ny kartläggning hjälper till

För att uppmärksamma våtmarksdagen så presenterar vi kartläggning av svackor i landskapet, där det finns naturliga förutsättningar för våtmarker. Underlaget har tagits fram av Naturcentrum under 2018-2020 inom ramen för Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens LONA-projekt ”Planeringsunderlag bra våtmarkslägen” i samarbete med LEVA- lokalt engagemang för vatten. Kartan kan vara en hjälp för markägare, användas för att rikta rådgivningsinsatser och förhoppningsvis inspirera till att våtmarker anläggs på kostnadseffektiva lägen.

En våtmark.

En våtmark i Sörby.

Upp till varje markägare

Det är upp till varje markägare om man vill anlägga en våtmark eller ej. På kartan är en del av lägena är avstämda med markägarna. Även om inte markägarna är intresserade nu, så finns läget kvar i kartan ifall det skulle bli intressant i framtiden.

På vår sida om Vattensmart lantbruk hittar du dels länk till kartan, dels kontaktuppgifter om du vill veta mer.

Kontakt