Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
31:a maj 2018

Nygatan blir sommargågata från 5 juni

Varje år blir Nygatan sommargågata. Från 5 juni till 13 augusti är Nygatan avstängd för biltrafik. Samtidigt fortsätter arbetet med att se över hur stadskärnan kan blir mer fotgängarvänlig.

Ett av de absolut säkraste sommartecknen är när delar av Nygatan blir sommargågata. Från den 5 juni till 13 augusti är Nygatan avstängd för biltrafik från Sandgatan till Arvidstorpsvägen. Just nu förbereder Falkenbergs kommun för utsmyckningen av sommargågatan.

Det blir också sommargågata på delar av Storgatan och Torggatan. Området är detsamma som tidigare. Syftet är att skapa en trevligare, lugnare och mer trafiksäker stadsmiljö då fler människor rör sig i centrum.

illustrationsbild över vilka gator som blir sommargågata

Grönmarkerade gator blir sommargågata från 5 juni till 13 augusti

Fortsatt arbete för en mer fotgängarvänlig stadskärna

I december 2016 visade vi upp tre målbilder för hur stadskärnan kan bli mer fotgängarvänlig. Målet med att skapa en mer fotgängarvänlig stadskärna är att Holgersgatan, Nygatan, Storgatan och Ågatan tillsammans ska bilda ett sammanhängande nät. Det skapar möjligheter för människor att mötas, shoppa och röra sig på ett tryggt och enkelt sätt.

Falkenbergs invånare kunde under början av 2017 tycka till om målbilderna. Så här såg förslaget ut som flest föredrog och som även politikerna beslutade att jobba vidare med:

Illustrationsbild som visar vilket område som omfattas av målbilden

Området för målbild 1C

Förstudie påbörjas i höst

Efter politikernas beslut har vi tittat närmare på hur förslaget ska kunna bli verklighet. Eftersom det är en komplex fråga beslutade trafiknämnden i början av 2018 att vi också behöver en mer djupgående förstudie. Förstudien startar till hösten och ska reda ut alla möjligheter och konsekvenser kring ett genomförande av den beslutade målbilden.

Kontakt