Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

11:e juni 2020

Ny chef för Kulturskolan

Falkenbergs kommun hälsar Märtha Pastorek Gripson välkommen som ny chef för Kulturskolan.

Den 3 augusti tillträder Märtha Pastorek Gripson som chef för Kulturskolan i Falkenbergs kommun. Märtha kommer närmast från Högskolan i Borås där hon idag arbetar som universitetslektor i pedagogiskt arbete. Hon forskar om barn, estetik och lärande, undervisar i estetisk teori och didaktik och handleder examensarbeten på förskollärarutbildningen. Tidigare har Märtha arbetat som danspedagog i flera skolformer samt som förskolechef, rektor och utvecklare.
- Jag ser verkligen fram emot att arbeta närmare den pedagogiska praktiken i Kulturskolan igen, det blir ett mycket kärt återseende. Att i nära samverkan med Kulturskolans medarbetare, medarbetare inom andra skolformer, vårdnadshavare och elever verka för att Kulturskolans nya vision formas på ett demokratiskt och normkreativt vis ser jag som angeläget, säger Märtha.

Ny vision för Kulturskolan

I december 2019 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om en ny vision för Kulturskolan. I stora drag innebär visionen att Kulturskolan ska bredda sitt utbud och nå barn och unga i grupper som idag inte söker sig till Kulturskolan. Det är ett uppdrag Märtha ser fram emot att ta sig an när hon tillträder i augusti.
- Ökad tillgängligheten till estetiska uttrycksformer hänger väl ihop med ambitionerna i Utbildning Falkenberg och den bildningsresa alla barn och elev har rätt till enligt Barnkonventionen. Konstnärliga uttrycksformer är viktiga ur ett demokratiskt perspektiv då barn och unga utvecklar förmågan att påverka sin samtid och framtid genom ickeverbal kommunikation. Konst och kultur är viktigt, inte bara som metod för inlärning, utan för samhällsutveckling, hållbarhet och möjligheten att forma ett meningsfullt och hälsosamt liv, avslutar Märtha.

Redan till hösten kommer Kulturskolans utbud att kompletteras med dansundervisning. Dansundervisningen kommer att erbjudas barn från 4 år och uppåt.

Märtha Pastorek Gripson efterträder Anders Carlsson-Lennström.

Läs mer om Kulturskolan här

Kontakt