Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

26:e november 2019
Per Svensson (S) står i talarstolen. Han har en beslutsam min.

Per Svensson (S) är kommunråd i Falkenberg.

Ny budget för 2020-22

Nu har Falkenbergs kommun en ny budget för 2020-22. Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslutet.

Det var majoritetens förslag som blev beslutat. Majoriteten Framtid Falkenberg är ett samarbete mellan socialdemokraterna, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet. Även vänsterpartiet står bakom budgeten. I den nya budgeten finns beslut om både satsningar och effektiviseringar.

– Vi har fått ihop en bra budget. Den ger goda förutsättningar för nämnderna att ha en budget i balans och kvalitet i verksamheterna. Det finns tillräckligt med resurser för att ha den personaltäthet vi vill ha, säger Per Svensson(S), kommunråd i Falkenberg.

Satsningar

Det finns flera stora satsningar i budgeten. Det blir till exempel färre barn i barngrupperna i förskolan, om- och tillbyggnader och nya förskolor och skolor, återtagande av LSS-verksamhet och särskilt boende till kommunal regi och nya kunskaps- och kulturcentrum Argus som ska står klart nästa år. Det blir också fria bussresor för personer över 75 år, P-skiva i centrum och en idrottshall i Glommen.

– Vi har tidigare fattat beslut om vision och mål för kommunen. Där är välfärd, hållbarhet och näringsliv viktiga – och välfärden allra viktigast. Det syns i vår budget. Vi vill ge alla invånare mer jämlika förutsättningar. Lyckas vi med det kommer vi att lyckas med välfärden också. Det går till exempel bättre i skolan för en elev som har det tryggt hemma. Jag tror också mycket på vår satsning på feriejobb. Det gör mycket för ungdomar att få den erfarenheten.

Ekonomiskt tuffa tider

Kommunfullmäktige har tidigare satt som mål att överskottet ska vara 2 % av skatteintäkter och stadsbidrag. I den beslutade budgeten uppnås inte detta.

Precis som andra kommuner i Sverige står Falkenberg inför ett ekonomiskt läge med fler barn och unga som behöver skola och förskola och fler äldre som behöver hjälp i vardagen. Detta samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

– Med tanke på den ekonomiska verkligheten handlar den här budgeten mycket om att värna den verksamhet vi redan har. Vi har prioriterat för att de effektiviseringar vi gör inte ska drabba äldre eller barn och unga i förskola och skola.

Effektiviseringar

Inför budget 2020 fick nämnderna i uppdrag att lämna förslag på effektiviseringar motsvarande 2% av sina respektive budgetramar. Beslutet blev att ungefär 70% av de föreslagna verksamhetsanpassningarna ska genomföras, motsvarande 37,5 miljoner kronor.

– När vi såg underlaget med förslagen var det alltför stora konsekvenser för barnen i skolan och för våra gamla, vilket också skulle givit konsekvenser på lång sikt. Vi får ta några tuffa år nu. Men vi ska inte göra några panikåtgärder utan jobba långsiktigt och smart. Vi vill till exempel bygga så att vi slipper dyra paviljonger, säger Per Svensson.

Läs mer om och hitta hela budgeten här. Du kan också läsa om de särskilda uppdrag som nämnderna fått och de nya målindikatorer (nyckeltal) kommunen ska mäta för att se hur väl vi nått de mål vi satt upp.

Kontakt