Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
22:a april 2020

Nya stödinsatser för ett fortsatt starkt föreningsliv i Falkenberg

Falkenbergs föreningsliv kommer nu att få nya riktade stödinsatser från kommunen. Kommunen vill även få igång en dialog med föreningslivet om deras olika Corona-utmaningar.

- Våra föreningar är jätteviktiga för Falkenberg och vi vet att många har det tufft. Vi uppmanar därför alla föreningar som behöver stöd att ta kontakt med oss på kommunen. Det är först när vi jobbar tillsammans som vi kommer hitta rätt former för ett fortsatt starkt föreningsliv i Falkenberg, säger Georgia Ferris, ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden.

Utöver önskemålet om en intensifierad dialog med Falkenbergs föreningar har kommunens kultur-, fritids- och tekniknämnd i veckan beslutat om en rad stödinsatser för att underlätta för föreningslivet. Följande stödinsatser är beslutade:

  • Föreningar som blivit beviljade investeringsbidrag 2019 och 2020 får förlängd tid att slutredovisa sina investeringar med ett år.
  • Föreningar som behövt ställa in träningar, matcher och cuper hastigt och därmed avbokat tider i anläggningar behöver inte betala avgift för sen avbokning.
  • Föreningar får möjlighet att använda sig av 2019 års redovisning från sin ansökan av lokalt aktivitetsbidrag vid ansökan i augusti 2020. Detta förutsatt att man som förening fortsätter att registrera sina sammankomster och deltagare under våren 2020 och söker bidraget senast 25 augusti.
  • De studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet kan använda sig av 2019 års verksamhetsvolymer som grund för kommande års bidrag.

Redan sedan tidigare finns möjligheten, även för föreningar, att skjuta upp sin hyresinbetalning.

Kontakt