Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

24:e april 2019

Nya rutiner i skolan ska förebygga missbruk av droger bland barn och ungdomar

Falkenbergs kommun, Räddningstjänsten Väst och polisen i Falkenberg har tagit fram en gemensam handlingsplan för hur vi agerar när vi i skolan möter barn och unga som vi misstänker använder alkohol, narkotika, dopning eller tobak (ANDT). Målet är att all personal från årskurs 4 och uppåt i kommunens skolor ska veta hur man ska agera vid misstanke eller vetskap om att någon elev missbrukar droger.

– Vi får nu ett helhetsgrepp i vårt drogförebyggande arbete. Skolpersonalen har vid fyra tillfällen fått tillgång till handlingsplanen och våra nya rutiner, säger, Maria Nebel, verksamhetschef barn- och elevhälsa, Falkenbergs kommun

Arbetet med handlingsplanen gäller från 2019 och tills vidare. Den innehåller bland annat exempel på kännetecken hos en person som kan tyda på riskbruk eller missbruk av ANDT och konkreta åtgärder kring hur personal ska agera vid en sådan situation.

Maria Nebel visar handlingsplanen för skolans personal på ett informationstillfälle

Maria Nebel visar handlingsplanen för skolans personal på ett informationstillfälle

Satsning med ursprung i 2018 års medborgarlöfte

Handlingsplanen är resultatet av ett av förra årets medborgarlöfte i vilket Falkenbergs kommun och polisen i Falkenberg lovade att ta fram ett dokument kring rutiner för brottsanmälningar i skolan kopplade till ANDT och att genomföra droginformation för skolans personal i syfte att öka kunskapen i ämnet.

– Nu får vi en gemensam plan för samtliga skolor. Förhoppningen är att vår personal nu ska känna sig tryggare och fått ökad kunskap i hur vi ska agera vid en händelse, säger Maria.

Satsningen ligger även i linje med kommunens hållbarhetsarbete och arbete med Agenda 2030 som specificerar 17 globala mål, där ett fokuserar på hälsa och välbefinnande. Läs mer om kommunens arbete med Agenda 2030 och hållbarhetsarbete här: http://bit.ly/hållbarhetsarbete

Orosanmälan vid missbruk

Känner du oro för någon som dricker eller tar droger? Då kan du göra en orosanmälan genom att ringa kontaktcenter på telefon 0346-88 60 00, som ser till att du kommer i kontakt med en socialsekreterare. Utanför kontorstid ringer du 112 och ber att bli kontaktad av socialjouren.

Kontakt