Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

11:e augusti 2020

Nya prover visar på legionella-smitta på två boenden

Ännu ett särskilt boende visar på förhöjda värden av legionellasmittat vatten. Nu är det två boenden, Boken och Tallgläntan som visar på smitta. Proverna är dock osäkra eftersom de inte är tagna enligt region Hallands rekommendationer och är därför inte jämförbara med tidigare prover.

- I dagsläget är provresultaten högst osäkra eftersom de inte går att jämföra med tidigare prover. Vi utgår ändå ifrån att det förekommer smitta och vidtar en rad åtgärder för att på bästa sätt undvika att eventuell smitta kan spridas, säger Daniel Johansson, tf socialchef.

Nya prover har tagits i de aktuella lägenheterna måndagen den 10 augusti enligt region Hallands rekommendationer och svar förväntas komma under vecka 34. Samtal med vårdhygien har lett till en rad åtgärder som eventuell ska minska förekomst av legionellabakterier. De åtgärder som görs är byte av samtliga duschslangar inklusive munstycke samt att fortsätta följa rutinen med spolning av duscharnas rör med hett vatten i minst tre minuter. Det är viktigt att duscharna inte står oanvända därför innebär detta att samtliga duschar behöver spolas igenom enligt rekommendation dagligen. Det pågår även ett arbete som innefattar ombyggnad lägenheternas tappvattensystem.

Extra uppmärksamma

En av avdelningarna på Tallgläntan som uppvisar förhöjda värden är en covidanpassad avdelning som för tillfället står tom. Det innebär att det inte finns några boende där som påverkas på den avdelningen.

På Tallgläntan finns det en boende som påverkas av de förhöjda värdena. På den covidanpassade avdelningen påverkas lyckligtvis inga boende eftersom den är tom.

Personalen är extra uppmärksamma på symtom från luftvägarna på de boende. Vid misstanke om legionella kommer prov att tas omgående.

Kontakt