Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

28:e augusti 2020

Nya beslut gällande besök på äldreboenden

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden kvarstår. För att möta anhörigas och äldres behov av att träffas kommer Falkenbergs kommun bland annat öppna fler säkra mötesplatser.

Besöksförbudet på landets äldreboenden har varit en stor utmaning för både anhöriga och äldre. I slutet av april införde Falkenbergs kommun säkra mötesplatser utanför varje äldreboende så att anhöriga och äldre skulle kunna träffas på ett säkert sätt.

Stor efterfrågan på mötestider

Efterfrågan på mötestider har varit stor och nu planerar kommunen att utöka antalet säkra mötesplatser så att fler möten blir möjliga. Eftersom alla äldreboenden ser olika ut och har olika förutsättningar, så har enhetscheferna fått i uppdrag att se över hur de kan utöka antalet säkra mötesplatser på sina respektive boenden.

– Vi ser att vi behöver möjliggöra för fler möten nu när besöksförbudet är förlängt. Däremot kan vi inte flytta in de säkra mötesplatserna på boendena. Vi fått klara besked från Smittskydd Halland att det är olämpligt, säger socialchef Johan Klingborg.

Tar fram rutin för besök av personer med antikroppar

Utöver fler säkra mötesplatser så har kommunen även en ambition att tillåta besök inne på boendet för de personer som kan visa upp ett positivt provsvar gällande antikroppar.

– Vi kommer ha rutiner klara för att kunna hantera detta från och med den 14 september, säger Johan Klingborg.

Antikroppstestet ska ha tagits på vårdcentral eller sjukhus. Det är enbart dessa tester som kommer godkännas vid besök.

– Vi har i dagsläget inte kapacitet eller kunskap att värdera andra antikroppstester som finns ute på marknaden. För att vara säkra på att provsvaret är tillförlitligt så gör vi den här gränsdragningen. Vi vill inte riskera att få in coronasmitta på våra äldreboenden igen.

Dessa lösningar gäller tills vidare, men kommer att omprövas senast inför den 1 oktober.

– Vi måste löpande utvärdera utifrån situation, eventuella nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller nya beslut gällande besöksförbudet, säger Johan Klingborg.

Planerade aktiviteter på träffpunkter och mötesplatser

På kommunens träffpunkter och på Mötesplats Mölle kommer man också att börja med planerade aktiviteter från och med den 1 oktober.

– Vi kommer anordna vissa aktiviteter där vi ser att vi kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kommer inte vara några öppna aktiviteter, utan vill man delta så får man anmäla sig, säger Johan Klingborg.

Inom kort kommer kommunen också öppna upp lokalerna på Mötesplats Mölle så att de kan nyttjas av andra aktörer. Caféet kommer inte öppna än utan används enbart för lunchserveringen mellan kl. 11.00 och 14.00.

– Att vi börjar öppna upp lite ställer krav på att alla inblandade tar ansvar i att följa de rekommendationer som myndigheterna ger. Vi kommer fortsätta att följa utvecklingen. Situationen kan snabbt ändras och då får vi fatta nya beslut, säger Johan Klingborg.

Kontakt