Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

30:e juli 2021

Nu måste barberare och nagelskulptörer anmäla sin verksamhet till kommunen

Är du barberare, nagelskulptör eller driver ett annat typ av företag där du använder stickande eller skärande verktyg i ditt arbete? Då behöver du anmäla din verksamhet till oss. Sedan 1 juli finns en ny lag som innebär att fler hygieniska verksamheter måste anmälas till kommunen. Senast den 1 september ska du ha skickat in dina uppgifter.

Den nya lagen, lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, har fått mycket uppmärksamhet för det kompetenskrav som nu införs för den som utför estetiska behandlingar. Men lagen för även med sig en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmälas till kommunen.

Sedan tidigare finns det ett lagkrav som innebär att företag som utför hygieniska behandlingar med stickande eller skärande verktyg ska anmäla sin verksamhet till kommunen om den innebär risk för blodsmitta. Det gäller exempelvis salonger för akupunktur, piercing, fotvård och tatuering.

Alla verksamheter som kan orsaka ”annan smitta” omfattas

Genom den nya lagen omfattas nu även verksamheter som kan orsaka smitta, inte bara blodsmitta. Det innebär att skaran av anmälningspliktiga verksamheter utökas till att även omfatta bland annat dem som:

  • använder rakkniv mot hud
  • utför håltagning med håltagningspistol
  • utför nagelskulptering.

Till smitta räknas alla typer av smittämnen som kan orsaka infektioner hos en människa.

Anmäl senast 1 september

Enligt den nya lagen ska du anmäla din verksamhet till kommunen senast den 1 september. Annars riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Den nya lagen innebär att paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd nu har fått tillägget ”annan smitta” i det stycke som gäller hygieniska verksamheter:

”Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg … Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras.”

Kontakt