Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

29:e maj 2020

Nu kan fler föreningar söka bidrag till satsningar på landsbygden

Ny riktlinje gör att fler föreningar utanför Falkenbergs stad kan söka bidrag till satsningar som bidrar till att främja landsbygdsutveckling.

Onsdagen den 20 maj fattade kultur-, fritids- och tekniknämnden beslut om ny riktlinje för bidrag till satsningar på landsbygden. Tidigare har bidraget främst utbetalats till ansökande vägföreningar för upprustning av lekplatser, grönytor, förbättring av belysning och uppsättning av hastighetsskyltar. Med den nya beslutade riktlinjen är ambitionen att även ge andra föreningar möjligheten att söka bidrag. Detta för att möjliggöra för fler sorters insatser på landsbygden.

– Det är viktigt att vi stimulerar lokala initiativ som stärker fortsatt utveckling av landsbygden i vår kommun, därför känns det fantastiskt att fler föreningar nu har möjlighet att ta del av bidraget, säger Georgia Ferris (KD), ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenbergs kommun.

Syftet med bidraget

I kommunens budget för 2020 togs bidrag till satsningar på landsbygden fram för att nå bredare och främja landsbygdens initiativförmåga. Den budgeterade totalsumman för bidrag till satsningar på landsbygden är 750 000 kronor. Beslutet om ny riktlinje påverkar inte kultur-, fritids- och tekniknämndens ekonomi.

Bidraget riktas till lokala föreningar och utvecklingsgrupper med säte i Falkenbergs kommun och som är belägna utanför Falkenbergs stad*. Föreningens ska vara verksam och placerad i den by, ort eller samhälle som bidraget avser främja. Bidraget ska användas för att genomföra en insats i lokalsamhället och nyttan med bidraget ska tillfalla samhället och inte enbart gå till den sökande föreningen.

Syftet med bidraget är att:

  • Stimulera nya initiativ och stärka pågående utvecklingsarbete
  • Förstärka besöksmål som drivs av ideella parter
  • Försköna utemiljöer och skapa ett attraktivt fritidsutbud
  • Stärka trygghet och tillgänglighet
  • Stärka lokalt engagemang för utveckling av bygden

Ansökan

Ansökan är öppen fram till och med den 9 november. Beslut om beviljat bidrag fattas löpande av kultur-, fritids- och tekniknämnden och beviljat bidrag ska användas under 2020. Ansök och läs mer om riktlinjer och samtliga villkor här.

*Enligt definition i Översiktsplan 2.0 för Falkenbergs kommun räknas Falkenberg, Skogstorp, Vinberg, Vinbergs kyrkby, Skrea och Ringsegård tillhöra Falkenbergs stad.

Kontakt