Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
11:e april 2018

Nominera till pedagogiskt pris 2018

Varje dag jobbar våra pedagoger med att barn och unga ska hålla fast vid sin nyfikenhet. Barn- och utbildningsnämnden vill uppmärksamma pedagogiska insatser som särskilt har bidragit till ökad kvalitet i våra barns utbildning och lärande.

Vad är pedagogiskt pris?

I Falkenbergs förskolor och skolor arbetar vi för att barn och elever ska ges de bästa förutsättningarna till det goda lärandet. En viktig utgångspunkt för detta är en undervisning baserad på vetenskaplig grund. Barn- och utbildningsnämnden vill därför uppmärksamma pedagogiska insatser som särskilt har bidragit till ökad kvalitet i våra barns utbildning och lärande, utifrån de tre förhållningsätt som vi gemensamt arbetar med:

  • Inkluderande undervisning
  • Formativ undervisning
  • Kollaborativt lärande

Pedagogpriset fördelas på de tre verksamhetsformerna förskola, grundskola och frivilliga skolformer.

De tre priserna (10 000 kr per verksamhetsområde) delas ut för redan gjorda insatser. Prissumman ska användas till kompetensutveckling, inköp av litteratur, studiebesök eller annat för att stimulera till nytänkande när det gäller didaktik, metodik och pedagogik.

Nominera senast 27 april

Alla elever, vårdnadshavare, kollegor och förskolechefer/rektorer kan nominera kandidater. En tydlig och utförlig motivering ska följa med nomineringen utifrån fastställda kriterier som finns i nomineringsblanketten.

Du skickar nomineringen till cecilia.kjellgren@falkenberg.se

Vi ser fram emot era nomineringar!

Kontakt