Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

19:e augusti 2021

Nödvändigt att ta träd på Havsbadsallén

Vi behöver ta ner träden utmed Havsbadsallén.Träden är tyvärr dåliga och har drabbats av röta. Arbetet sker i slutet av augusti och till våren planterar vi en ny trädallé till Skrea strand.

Det har under en längre tid varit känt att träden utmed Havsbadsallén är dåliga och har drabbats av röta. Det finns risk att träden kan tappa grenar och värst fall även välta.

Tråkigt men nödvändigt

– Det är tråkigt men nödvändigt att ta ner träden med tanke på säkerheten. Träden är gamla, ungefär 85 år och har på platsen uppnått sin ålder. Till våren planterar vi nya träd, säger Maria Lundberg, landskapsingenjör vid Falkenbergs kommun.

Beslutet att ta ner träden är taget sedan tidigare. Arbetet med att ta ner träden startar i slutet av augusti.

Havsbadsallén del i större arbetet

Arbetet med Havsbadsallén är en del i ett större arbete som handlar om att rusta upp området från Hertingsplan och ner till Skrea strand och främst kvarteret Strandbaden. I samband med att vi tar ner träden så renoveras också kommunens el- och avloppsledningar utmed Havsbadsallén från Hertingsplan till Strandstugevägen. Gatan samt gång- och cykelvägarna kommer också att renoveras och läggas om med ny asfalt och belysning.

Regnvatten till nya träd

Vi bygger också om dagvattensystemet så att vi kan ta tillvara på regnvattnet från gatan och använda det för att på ett hållbart sätt vattna de nya träden.

Mycket sker i kvarteret Strandbaden

I kvarteret Strandbaden kommer vi framöver att bygga fler nya offentliga toaletter. Gång- och cykelstråken i området kommer breddas och rustas upp med nya planteringar, platser där man kan sitta samt belysning.

Under våren 2021 la vi fokus på en upprustning av strandpromenaden. Vi breddade promenaden och satte nya sittplatser utmed den.

Kontakt