Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
29:e juli 2020

Legionella på ett äldreboende i kommunen

Legionellabakterier har påträffats i vattnet på ett äldreboende i Falkenbergs kommun. Varmvattensystemet på boendet har spolats igenom med hett vatten och nya prover är nu tagna för att avgöra om fler åtgärder behöver vidtas.

Eftersom flera brukare som bott i en specifik lägenhet på boendet fått lunginflammationsliknande symtom fattade personalen misstankar om att något kunde vara fel. Verksamheten tog därför beslut om att ta vattenprover.

En genomspolning har gjorts

Enligt gällande rutiner genomfördes provtagning i flera lägenheter på boendet i början av juli. Resultatet visade att det fanns legionellabakterier i vattnet i den aktuella lägenheten samt i ytterligare en lägenhet.

För att åtgärda problemet höjdes varmvattentemperaturen i byggnaden och man spolade sedan igenom hela varmvattensystemet för att på så sätt bli av med bakterierna. I förebyggande syfte byts även samtliga duschslangar och duschmunstycken ut.

– Legionella kan leda till allvarlig sjukdom och brukare på äldreboenden har ofta nedsatt immunförsvar. Om de drabbas kan det innebära allvarliga konsekvenser för den enskilda, säger socialchef Johan Klingborg.

Väntar på nya provsvar

Ny provtagning är nu gjord för att se om åtgärden varit effektiv eller om fler åtgärder behöver vidtas. I denna provomgång utvidgade kommunen provtagningen till att omfatta samtliga avdelningar på boendet för att säkerställa att inga bakterier förekommer i verksamheten.

– Provsvaren kan dröja i upp till två veckor. I samband med konstaterad legionella kontaktas Smittskydd Halland och vi följer givetvis deras direktiv, säger socialchef Johan Klingborg.

Vad är legionella?

Legionella kan orsaka lunginflammation, även kallad legionärssjuka. Legionärssjuka yttrar sig som en lunginflammation med oftast hög feber, huvudvärk, muskelvärk och ibland även diarré. Symtombilden kan vara svår att skilja från andra former av lunginflammation och dödligheten är relativt hög, 10-20 procent. Legionella smittar via vattenånga. Smitta mellan personer förekommer inte. Det går bra att dricka vatten där legionellabakterier förekommer.

Kontakt