Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

24:e juni 2019

Kvarteret Strandbaden på Skrea strand ska rustas upp

Skrea strand är en av Falkenbergs mest populära och välbesökta platser. Kvarteret Strandbaden som är en del av området ska rustas upp och utvecklas.

Kvarteret Strandbaden, där bland annat Hotel Falkenberg Strandbad, Klitterbadet, Falkenbergs Tennisklubb och Skrea bangolf ligger, ska rustas upp. Här ska det till exempel bli nya cykelvägar, fler parkeringar och nya toaletter. Det ska även bli en uppfräschning av allmänna platser och grönytor. Till exempel ska en helt ny träallé planteras längs med Havsbadsallén.

– Området är ganska slitet och i behov av en uppfräschning. Det är dessutom ett område som är välbesökt året om och en viktig plats för Falkenberg som vi behöver vårda och utveckla, säger Jimmy Vänestål, projektledare på gatu- och trafikenheten på Falkenbergs kommun.

Hotel Falkenberg Strandbad som har en viktig roll i området är också involverade i projektet.

– Vi ser verkligen fram emot att hela området kring Strandbaden och Klitterbadet får en gemensam utformning och karaktär som Falkenbergsborna kan vara stolta över och trivas i, säger Jens Odén, projektledare på ESS Group (företaget som äger Hotel Falkenberg Strandbad).

Byggstart under 2020

Just nu pågår en projektering av området. Det är då Falkenbergs kommun planerar på detaljnivå hur området ska se ut. Efter det ska en eller flera entreprenörer upphandlas för att genomföra byggnationen som förväntas starta under 2020.

– Byggnationen kommer att ske i etapper under 2020 med undantag för sommarmånaderna då det kommer att vara paus, säger Jimmy Vänestål och fortsätter:

– Den stora utmaningen för oss är att bibehålla tillgängligheten till området. Även om vi pausar över sommaren så har hotellet och Klitterbadet många besökare året om som vi ska försöka ta så mycket hänsyn till som möjligt.

Projektbild över kvarteret Strandbaden

Projektbild över kvarteret Strandbaden

Det här kommer göras under byggnationen:

  1. Ny parkeringsyta med cirka 60 parkeringsplatser och entré till området.
  2. Ny cykelparkering.
  3. Nya offentliga toaletter.
  4. Gång- och cykelstråken i området kommer breddas och rustas upp med nya planteringar och sittytor samt belysningar.
  5. Ny allmän parkeringyta med cirka 20 parkeringsplatser.
  6. Havsbadsallén rustas upp med ny trädallé. Vägvattnet kommer tas omhand och användas till bevattning av planteringsytor.
  7. Befintliga parkeringsytor rustas upp med ny belysningar och grönytor.
  8. Ny cykelparkering och torgyta.
  9. Nya offentliga toaletter.
  10. Strandpromenaden breddas och rustas upp med ny torgyta vid bryggan.

Verksamheterna i området planerar egna projekt

I syfte att rusta upp området togs en ny detaljplan 2016. Detaljplanen ger även utvecklingsmöjligheter för verksamheterna i området. Det gäller främst Hotel Falkenberg Strandbad som planerar att ge hotellets framsida ett lyft med bland annat ett orangeri samt en park med café och sommarservering.

– Det är lätt att vi alla har fokus ut mot det fantastiska havet men vi vill också att våra gäster ska uppskatta området in mot land och mötas av en vacker entré med ytor som är omsorgsfullt anlagda, säger Jens Odén.

Andra verksamheter som också är engagerade i den utveckling som växer fram i området är Falkenbergs Tennisklubb, Skrea Bangolf och Klitterbadet.

Projektet är en del av investeringsbudget 2019

Beslut om att rusta upp kvarteret Strandbaden tog av kommunfullmäktige den 29/3 2016. Investeringskostnaden för projektet uppgår till 30 miljoner kronor och är en del av budget 2019. Läs mer om projektet och följ arbetet här: http://bit.ly/strandbadenlänk till annan webbplats

Kontakt