Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
27:e april 2021

Kommunstyrelsen fattar beslutet om kommunen behöver stänga områden på grund av trängsel

Hur gör vi om det är eller riskerar att bli för trångt någonstans inom Falkenbergs kommun i sommar? Nu har kommunfullmäktige beslutat att det ska vara kommunstyrelsen som fattar beslut om kommunen ska nyttja pandemilagens möjlighet att stänga av ett visst område under en begränsad tid.

Det är alltså kommunfullmäktige som den 27 april godkänt ett förslag om hur Falkenbergs kommun ska tillämpa den tillfälliga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförodningen).

Beslutet i korthet

Om vi upptäcker att det är väldigt trångt någonstans, eller befarar att det kan bli det, finns en möjlighet att besluta om att stänga av ett visst, begränsat område under maximalt fyra veckor. Det kan gälla till exempel en park, en badplats eller någon annan liknande särskilt angiven plats. De fyra veckorna kan förlängas vid behov, men då behövs ett nytt beslut.

Beslutet ska fattas av kommunstyrelsen eller i brådskande fall av kommunstyrelsens ordförande.

Andra åtgärder i första hand

Innan politikerna fattar beslut om att stänga ett område, ska de överväga andra åtgärder för att undvika trängsel.

Fakta/Bakgrund

Regeringen beslutade den 4 mars 2021, med stöd av lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, pandemilagen, att ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven park, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Kontakt